IC Cảm Biến Từ Trường, Hall Effect (4)

List product List gallery

KMZ52 Cảm Biến Từ Trường

16 mV/V / kA/m

95,000 đ/Cái

Hết hàng

KMZ52 Cảm Biến Từ Trường

AH175-PL Cảm Biến Từ Trường Hall

Dòng ra: 25mA, dải cảm biến: 60G Trip, -60G Release, Latch

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

AH175-PL Cảm Biến Từ Trường Hall

A3144EUA Cảm Biến Từ Trường Hall

Sensitive Hall-Effect Switches For High-Temperature Operation

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 198 Cái

A3144EUA Cảm Biến Từ Trường Hall

A1302KUA-T Cảm Biến Từ Trường Hall

Continuous-Time Ratiometric Linear Hall Effect Sensor, 1.3 mV/G

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

A1302KUA-T Cảm Biến Từ Trường Hall
Chat