I/O Expanders (5)

List product List gallery

PCF8574AP

IC I/O EXPANDER I2C 8B 16DIP

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

PCF8574AP

MCP23017-E/SS

IC I/O EXPANDER I2C 16B 28SSOP

25,000 đ/Cái

Hết hàng

MCP23017-E/SS

PCF8575TS

IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SSOP

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

PCF8575TS

PCF8574AT

I/O Expanders EXTENDED I/O EXPANDER I2C

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

PCF8574AT

M82C55A-2

CMOS PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

M82C55A-2
Chat