Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
EE-SX672A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM T-SLOT TYPE
0 đ/Cái
EE-SX672 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOTTYPE T-SHAPE
40,000 đ/Cái
EE-SX671P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
60,000 đ/Cái
EE-SX671R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
60,000 đ/Cái
EE-SX671A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM L-SLOT TYPE
37,000 đ/Cái
EE-SX671 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHADE MNT
48,000 đ/Cái
EE-SX670P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP
42,000 đ/Cái
EE-SX670R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
36,000 đ/Cái

I/O Expanders (3)

List product List gallery

PCF8575TS

IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SSOP

25,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

PCF8575TS

PCF8574AT

I/O Expanders EXTENDED I/O EXPANDER I2C

15,000 đ/Cái

Hết hàng

PCF8574AT

M82C55A-2

CMOS PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE

59,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

M82C55A-2
Thegioiic live support