Hộp PLC DIN (15)

List product List gallery

Hộp Nhựa PLC 82x50x32

Kích thước Dài 82 x Rộng 50 x Cao 32 mm

15,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 82x50x32

Hộp Nhựa PLC 155x110x60

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 60 mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 155x110x60

Hộp Nhựa PLC 179x100x77

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 77 mm

85,000 đ/Hộp

Hàng còn: 8 Hộp

Hộp Nhựa PLC 179x100x77

Hộp Nhựa PLC 300x110x110

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 110 mm

199,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 300x110x110

Hộp Nhựa PLC 179x100x48

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 48 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 179x100x48

Hộp Nhựa PLC 155x110x110

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 110 mm

65,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 155x110x110

Hộp Nhựa PLC 300x110x60

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 60 mm

128,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 300x110x60

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Kích thước Dài 145 x Rộng 90 x Cao 72 mm

29,000 đ/Hộp

Hàng còn: 14 Hộp

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Hộp Nhựa PLC 115x110x110

Kích thước Dài 115 x Rộng 110 x Cao 110 mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 115x110x110

Hộp Nhựa PLC 115x90x72 V2

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 mm

25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 99 Hộp

Hộp Nhựa PLC 115x90x72 V2

Hộp Nhựa PLC 82x50x23

Hộp nhựa kích thước dài 96 x rộng 50 x cao 23 mm

20,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 82x50x23

Hộp Nhựa PLC 115x90x40

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 40 mm

20,000 đ/Hộp

Hàng còn: 57 Hộp

Hộp Nhựa PLC 115x90x40

Hộp Nhựa PLC 88x55x44

Hộp nhựa kích thước dài 88 x rộng 55 x cao 44 mm

24,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 88x55x44

Hộp Nhựa PLC 145x90x40

Hộp nhựa kích thước dài 145 x rộng 90 x cao 40 mm

24,000 đ/Hộp

Hàng còn: 38 Hộp

Hộp Nhựa PLC 145x90x40

Hộp Nhựa PLC 115x90x72

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 mm

25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 87 Hộp

Hộp Nhựa PLC 115x90x72
Chat