Phone

(28)3896.8699-0972924961

Hộp Nhựa Kỹ Thuật (49)

List product List gallery

Hộp Nhựa 58x22x58

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 58mm, Cao 22mm

7,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

Hộp Nhựa 58x22x58

Hộp Nhựa 192x100x45

Kích thước: Dài 192mm, Rộng 100mm, Cao 45mm, Chống nước: IP65

157,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 192x100x45

Hộp Nhựa 68x100x50

Kích thước: Dài 68mm, Rộng 100mm, Cao 50mm, Chống nước: IP65

413,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 68x100x50

Hộp Nhựa 89x60x36

Kích thước: Dài 89mm, Rộng 60mm, Cao 36mm, Chống nước: IP65

76,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 89x60x36

Hộp Nhựa 200X120X75

Kích thước: Dài 200mm, Rộng 120mm, Cao 75mm, Chống nước: IP65

109,000 đ/Cái

Còn: 55 Cái

Hộp Nhựa 200X120X75

Hộp Nhựa 158X90X60

Kích thước: Dài 158mm, Rộng 90mm, Cao 60mm, Chống nước: IP65

87,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 158X90X60

Hộp Nhựa 138x68x50

Kích thước: Dài 138mm, Rộng 68mm, Cao 50mm, Chống nước: IP65

73,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 138x68x50

Hộp Nhựa 84x59x34

Kích thước: Dài 84mm, Rộng 59mm, Cao 34mm

78,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 84x59x34

Hộp Nhựa Chống Nước 224x129x70

Kích thước: Dài 224mm, Rộng 129mm, Cao 70mm, Chống nước: IP68

297,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 224x129x70

Hộp Nhựa 160X140X85

Kích thước: Dài 160mm, Rộng 140mm, Cao 85mm, Chống nước: IP65

250,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 160X140X85

Hộp Nhựa 150x110x70

Hộp nhựa có lỗ, kích thước dài 150 x rộng 100 x cao 70mm, chống nước IP65

99,000 đ/Hộp

Còn: 19 Hộp

Hộp Nhựa 150x110x70

Hộp Nhựa 100x70x35

Hộp nhựa kích thước dài 100 x rộng 70 x cao 35mm

7,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x70x35

Hộp Nhựa 75x50x30

Hộp nhựa kích thước dài 75 x rộng 50 x cao 30mm

5,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 75x50x30

Hộp Nhựa 100x60x25

Hộp nhựa kích thước dài 100 x rộng 60 x cao 25mm

17,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x60x25

Hộp Nhựa 115X90X72 V2

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 MM

55,000 đ/Hộp

Còn: 4 Hộp

Hộp Nhựa 115X90X72 V2

Hộp Nhựa 115X90X55

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 55mm

35,000 đ/Hộp

Còn: 58 Hộp

Hộp Nhựa 115X90X55

Hộp Nhựa 160X130X48

Hộp nhựa kích thước dài 160 x rộng 130 x cao 48 MM

219,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 160X130X48

Hộp Nhựa 96X50X23

Hộp nhựa kích thước dài 96 x rộng 50 x cao 23 MM

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 96X50X23

Hộp Nhựa 115X90X40

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 40 MM

65,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 115X90X40

Hộp nhựa A39

Hộp nhựa A39

89,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa A39

Hộp nhựa 88X55X44

Hộp nhựa kích thước dài 88 x rộng 55 x cao 44 MM

29,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa 88X55X44

Hộp Nhựa 145X90X40

Hộp nhựa kích thước dài 145 x rộng 90 x cao 40 MM

36,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 145X90X40

Hộp Nhựa 115X90X72

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 MM

55,000 đ/Hộp

Còn: 20 Hộp

Hộp Nhựa 115X90X72

Hộp Nhựa 165X80X30

Hộp nhựa kích thước dài 165 x rộng 80 x cao 30 MM

119,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 165X80X30

Hộp Nhựa RFID 110X80X25

Hộp nhựa kích thước dài 110 x rộng 80 x cao 25 MM

59,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 110X80X25

Hộp Nhựa 86X86X22

Hộp nhựa kích thước dài 86 x rộng 86 x cao 22 MM

79,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 86X86X22

Hộp Nhựa RFID 128X86X26

Hộp nhựa kích thước dài 128 x rộng 86 x cao 26 MM

89,000 đ/Hộp

Còn: 2 Hộp

Hộp Nhựa RFID 128X86X26

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp nhựa kích thước dài 142 x rộng 100 x cao 31 MM

69,000 đ/Hộp

Còn: 25 Hộp

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp nhựa 72X42X19

Hộp nhựa kích thước dài 72 x rộng 42 x cao 19 MM

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa 72X42X19

Hộp nhựa RFID 130x80x24

Hộp nhựa kích thước dài 130 x rộng 80 x cao 24 MM

135,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa RFID 130x80x24

Hộp nhựa RFID 105X70X12

Hộp nhựa kích thước dài 105 x rộng 70 x cao 12 MM

40,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa RFID 105X70X12

Hộp Nhựa RFID 150X90X35

Hộp nhựa kích thước dài 150 x 90 x 35 MM

115,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 150X90X35

Hộp Nhựa 68X45X16

Hộp nhựa kích thước dài 68 x rộng 45 x cao 16 MM

8,500 đ/Hộp

Còn: 200 Hộp

Hộp Nhựa 68X45X16

Hộp nhựa RFID 124X98X29

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 124x98x29 MM

52,000 đ/Hộp

Còn: 123 Hộp

Hộp nhựa RFID 124X98X29

Hộp nhựa 100X68X50

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 100x68x50 MM

29,000 đ/Hộp

Còn: 165 Hộp

Hộp nhựa 100X68X50

Hộp nhựa 80X52X35

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 80x52x35 MM

26,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa 80X52X35

Hộp Nhựa 70X45X30

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 70x45x30 MM

7,000 đ/Hộp

Còn: 280 Hộp

Hộp Nhựa 70X45X30

Hộp nhựa 163*102*50mm

Hộp nhựa LCD12864, kích thước bì 163*102*50MM

95,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa 163*102*50mm

Hộp nhựa 65X38X22

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 65x38x22 MM

6,000 đ/Hộp

Còn: 916 Hộp

Hộp nhựa 65X38X22

Hộp nhựa 85x58x33

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 85x58x33 MM, Chống nước: IP65

25,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp nhựa 85x58x33
Thegioiic live support