Phone

(28)3896.8699-0972924961

Hộp Nhựa Kỹ Thuật (57)

List product List gallery

Hộp Nhựa 76x56x29

Kích thước: Dài 76mm, Rộng 56mm, Cao 29mm

6,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 76x56x29

Hộp Nhựa PLC 155X110X60

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 60 mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 155X110X60

Hộp Nhựa PLC 179X100X77

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 77 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 179X100X77

Hộp Nhựa PLC 300X110X110

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 110 mm

199,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 300X110X110

Hộp Nhựa PLC 179X100X48

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 48 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 179X100X48

Hộp Nhựa PLC 155X110X110

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 110 mm

65,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 155X110X110

Hộp Nhựa PLC 300X110X60

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 60 mm

128,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 300X110X60

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Kích thước Dài 145 x Rộng 90 x Cao 72 mm

24,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Hộp Nhựa PLC 115X110X110

Kích thước Dài 115 x Rộng 110 x Cao 110 mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 115X110X110

Hộp Nhựa 90x70x28

Kích thước: Dài 90mm, Rộng 70mm, Cao 28mm

16,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 90x70x28

Hộp Nhựa 58x22x58

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 58mm, Cao 22mm

7,000 đ/Hộp

Hàng còn: 7 Hộp

Hộp Nhựa 58x22x58

Hộp Nhựa Chống Nước 192x100x45

Dài 192mm, Rộng 100mm, Cao 45mm, Chống nước: IP65

59,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 192x100x45

Hộp Nhựa Chống Nước 68x100x50

Dài 68mm, Rộng 100mm, Cao 50mm, Chống nước: IP65

35,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 68x100x50

Hộp Nhựa Chống Nước 90x60x35

Dài 89mm, Rộng 60mm, Cao 36mm, Chống nước: IP65

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 90x60x35

Hộp Nhựa Chống Nước 200X120X75

Dài 200mm, Rộng 120mm, Cao 75mm, Chống nước: IP65

79,000 đ/Hộp

Hàng còn: 47 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 200X120X75

Hộp Nhựa Chống Nước 158X90X60

Dài 158mm, Rộng 90mm, Cao 60mm, Chống nước: IP65

45,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 158X90X60

Hộp Nhựa Chống Nước 138x68x50

Dài 138mm, Rộng 68mm, Cao 50mm, Chống nước: IP65

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 138x68x50

Hộp Nhựa Chống Nước 84x59x34

Dài 84mm, Rộng 59mm, Cao 34mm

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 84x59x34

Hộp Nhựa Chống Nước 200x120x75 Có Tai

Dài 200mm, Rộng 120mm, Cao 75mm, Chống nước: IP68

89,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 200x120x75 Có Tai

Hộp Nhựa Chống Nước 160X140X85

Dài 160mm, Rộng 140mm, Cao 85mm, Chống nước: IP65

250,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 160X140X85

Hộp Nhựa Chống Nước 150x110x70

Hộp nhựa có lỗ, dài 150 x rộng 100 x cao 70mm, chống nước IP65

74,000 đ/Hộp

Hàng còn: 16 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 150x110x70

Hộp Nhựa 100x70x35

Hộp nhựa kích thước dài 100 x rộng 70 x cao 35mm

7,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x70x35

Hộp Nhựa 75x50x30

Hộp nhựa kích thước dài 75 x rộng 50 x cao 30mm

5,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 75x50x30

Hộp Nhựa 100x60x25

Hộp nhựa kích thước dài 100 x rộng 60 x cao 25mm

11,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x60x25

Hộp Nhựa PLC 115X90X72 V2

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 mm

25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 3 Hộp

Hộp Nhựa PLC 115X90X72 V2

Hộp Nhựa Chống Nước 115X90X55

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 55mm

35,000 đ/Hộp

Hàng còn: 2 Hộp

Hộp Nhựa Chống Nước 115X90X55

Hộp Nhựa 160X130X48

Hộp nhựa kích thước dài 160 x rộng 130 x cao 48 mm

219,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 160X130X48

Hộp Nhựa PLC 82X50X23

Hộp nhựa kích thước dài 96 x rộng 50 x cao 23 mm

20,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 82X50X23

Hộp Nhựa PLC 115X90X40

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 40 mm

20,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 115X90X40

Hộp Nhựa 190X135X60

Kích thước Dài 190 x Rộng 135 x Cao 60 mm

72,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 190X135X60

Hộp Nhựa PLC 88X55X44

Hộp nhựa kích thước dài 88 x rộng 55 x cao 44 mm

24,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 88X55X44

Hộp Nhựa PLC 145X90X40

Hộp nhựa kích thước dài 145 x rộng 90 x cao 40 mm

24,000 đ/Hộp

Hàng còn: 127 Hộp

Hộp Nhựa PLC 145X90X40

Hộp Nhựa PCL 115X90X72

Kích thước Dài 115 x Rộng 90 x Cao 72 mm

25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 18 Hộp

Hộp Nhựa PCL 115X90X72

Hộp Nhựa 165X80X30

Hộp nhựa kích thước dài 165 x rộng 80 x cao 30 mm

79,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 165X80X30

Hộp Nhựa RFID 110X80X25

Hộp nhựa kích thước dài 110 x rộng 80 x cao 25 mm

26,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 110X80X25

Hộp Nhựa 86X86X22

Hộp nhựa kích thước dài 86 x rộng 86 x cao 22 mm

59,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 86X86X22

Hộp Nhựa RFID 128X86X26

Hộp nhựa kích thước dài 128 x rộng 86 x cao 26 mm

69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 2 Hộp

Hộp Nhựa RFID 128X86X26

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp nhựa kích thước dài 142 x rộng 100 x cao 31 mm

42,000 đ/Hộp

Hàng còn: 25 Hộp

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp Nhựa 72X42X19

Hộp nhựa kích thước dài 72 x rộng 42 x cao 19 mm

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 72X42X19

Hộp Nhựa RFID 105X70X12

Hộp nhựa kích thước dài 105 x rộng 70 x cao 12 mm

29,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 105X70X12
Thegioiic live support