Hộp Nhựa Kỹ Thuật (85)

List product List gallery

Hộp Nhựa 80x38x22

Kích thước: dài 70m, rộng 45mm, cao 18mm

9,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 80x38x22

Hộp Nhựa 135x90x45

Kích thước: Dài 135m, Rộng 90mm, Cao 45mm

51,000 đ/Hộp

Hàng còn: 1 Hộp

Hộp Nhựa 135x90x45

Hộp Nhựa 100x66x38

Kích thước: Dài 100m, Rộng 66mm, Cao 38mm

15,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x66x38

Hộp Nhựa 80x50x32

Kích thước: Dài 80m, Rộng 50mm, Cao 32mm

9,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 80x50x32

Hộp Nhựa PLC 82x50x32

Kích thước Dài 82 x Rộng 50 x Cao 32 mm

15,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 82x50x32

Hộp Nhựa 79x53x30

Kích thước: Dài 79m, Rộng 53mm, Cao 30mm

11,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 79x53x30

Hộp Nhựa 40x20x11

Kích thước: Dài 40m, Rộng 20mm, Cao 11mm

5,000 đ/Hộp

Hàng còn: 445 Hộp

Hộp Nhựa 40x20x11

Hộp Nhựa 190x120x60

Kích thước: Dài 190m, Rộng 120mm, Cao 60mm

46,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 190x120x60

Hộp Nhựa 70x45x18

Kích thước: Dài 70m, Rộng 45mm, Cao 18mm

8,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 70x45x18

Hộp Nhựa 134x70x25

Kích thước: Dài 134m, Rộng 70mm, Cao 25mm

14,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 134x70x25

Hộp Nhựa 56x58x28

Kích thước: Dài 56m, Rộng 58mm, Cao 28mm

7,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 56x58x28

Hộp Nhựa 82x57x34

Kích thước: Dài 82m, Rộng 57mm, Cao 34mm

10,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 82x57x34

Hộp Nhựa 120x80x40

Kích thước: Dài 120mm, Rộng 80mm, Cao 40mm

22,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 120x80x40

Hộp Nhựa 55x39x27

Kích thước: Dài 55mm, Rộng 39mm, Cao 27mm

7,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 55x39x27

Hộp Nhựa 82x52x35

Kích thước: Dài 82mm, Rộng 52mm, Cao 35mm

9,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 82x52x35

Hộp Nhựa 95x75x43

Kích thước: Dài 95mm, Rộng 75mm, Cao 43mm

14,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 95x75x43

Hộp Nhựa 150x100x50

Kích thước: Dài 150mm, Rộng 100mm, Cao 50mm

29,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 150x100x50

Hộp Nhựa 49x28x14

Kích thước: Dài 49mm, Rộng 28mm, Cao 14mm

5,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 49x28x14

Hộp Nhựa 70x45x29

Kích thước: Dài 70mm, Rộng 45mm, Cao 29mm

8,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 70x45x29

Hộp Nhựa 50x20x11

Kích thước: Dài 50mm, Rộng 20mm, Cao 11mm

4,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 50x20x11

Hộp Nhựa 150x120x40

Kích thước: Dài 150mm, Rộng 120mm, Cao 40mm

39,000 đ/Hộp

Hàng còn: 69 Hộp

Hộp Nhựa 150x120x40

Hộp Nhựa 55x35x15

Kích thước: Dài 55mm, Rộng 35mm, Cao 15mm

5,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 55x35x15

Hộp Nhựa 140x82x38

Kích thước: Dài 140mm, Rộng 82mm, Cao 38mm

16,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 140x82x38

Hộp Nhựa 58x35x15

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 35mm, Cao 15mm

6,000 đ/Hộp

Hàng còn: 247 Hộp

Hộp Nhựa 58x35x15

Hộp Nhựa 170x130x55

Kích thước: Dài 170mm, Rộng 130mm, Cao 55mm

58,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 170x130x55

Hộp Nhựa 70x41x17

Kích thước: Dài 70mm, Rộng 41mm, Cao 17mm

6,400 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 70x41x17

Hộp Nhựa 100x80x29

Kích thước: Dài 100mm, Rộng 80mm, Cao 29mm

8,300 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x80x29

Hộp Nhựa 85x50x21

Kích thước: Dài 85mm, Rộng 50mm, Cao 21mm

6,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 85x50x21

Hộp Nhựa 76x56x29

Kích thước: Dài 76mm, Rộng 56mm, Cao 29mm

7,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 76x56x29

Hộp Nhựa PLC 155x110x60

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 60 mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 155x110x60

Hộp Nhựa PLC 179x100x77

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 77 mm

85,000 đ/Hộp

Hàng còn: 16 Hộp

Hộp Nhựa PLC 179x100x77

Hộp Nhựa PLC 300x110x110

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 110 mm

199,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 300x110x110

Hộp Nhựa PLC 179x100x48

Kích thước Dài 179 x Rộng 100 x Cao 48 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 179x100x48

Hộp Nhựa PLC 155x110x110

Kích thước Dài 155 x Rộng 110 x Cao 110 mm

65,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 155x110x110

Hộp Nhựa PLC 300x110x60

Kích thước Dài 300 x Rộng 110 x Cao 60 mm

128,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 300x110x60

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Kích thước Dài 145 x Rộng 90 x Cao 72 mm

29,000 đ/Hộp

Hàng còn: 15 Hộp

Hộp Nhựa PLC 145x90x72

Hộp Nhựa PLC 115x110x110

Kích thước Dài 115 x Rộng 110 x Cao 110 mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa PLC 115x110x110

Hộp Nhựa 90x70x28

Kích thước: Dài 90mm, Rộng 70mm, Cao 28mm

16,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 90x70x28

Hộp Nhựa 58x22x58

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 58mm, Cao 22mm

7,000 đ/Hộp

Hàng còn: 6 Hộp

Hộp Nhựa 58x22x58

Hộp Nhựa Chống Nước 192x100x45

Dài 192mm, Rộng 100mm, Cao 45mm, Chống nước: IP65

59,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa Chống Nước 192x100x45
Chat