Hộp Nhôm Kỹ Thuật (68)

List product List gallery

Hộp Nhôm 50x52x34

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 50 x Rộng 52 x Cao 34

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 50x52x34

Hộp Nhôm 50x44x32

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 50 x Rộng 44 x Cao 32

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 50x44x32

Hộp Nhôm 100x80x41

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 100 x Rộng 80 x Cao 41

89,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 100x80x41

Hộp Nhôm 100x67x40

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 100 x Rộng 75 x Cao 38

79,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 100x67x40

Hộp Nhôm 80x61x26

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 61x80x26 mm

72,000 đ/Hộp

Hàng còn: 4 Hộp

Hộp Nhôm 80x61x26

Hộp Nhôm 125x51x150

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 125 x Cao 51 x Dài 150

179,000 đ/Hộp

Hàng còn: 17 Hộp

Hộp Nhôm 125x51x150

Hộp Nhôm 100x95x55

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 100 x Rộng 95 x Cao 55

107,000 đ/Hộp

Hàng còn: 4 Hộp

Hộp Nhôm 100x95x55

Hộp Nhôm 75x64x23

Kích thước (RxCxD)mm: Dài 75 x Rộng 64 x Cao 23

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Hộp Nhôm 75x64x23

Hộp Nhôm 139x41x170

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 139x41x170 mm

199,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 139x41x170

Hộp Nhôm 234x80x250

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 234x80x250 mm

679,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 234x80x250

Hộp Nhôm 132x39x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 132x39x150 mm

195,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 132x39x150

Hộp Nhôm 40x25x80

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 41x25x80 mm

62,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 40x25x80

Hộp Nhôm 181x48x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 181x48x150 mm

239,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 181x48x150

Hộp Nhôm 45x19x60

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 45x19x60 mm

63,000 đ/Hộp

Hàng còn: 46 Hộp

Hộp Nhôm 45x19x60

Hộp Nhôm 55x30x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 55x30x100 mm

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 55x30x100

Hộp Nhôm 120x45x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x45x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 120x45x150

Hộp Nhôm 69x27x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 69x27x100 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 69x27x100

Hộp Nhôm 106x55x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 106x55x100 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 106x55x100

Hộp Nhôm 74x29x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 74x29x100 mm

95,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 74x29x100

Hộp Nhôm 88x38x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 88x38x120 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 88x38x120

Hộp Nhôm 64x24x70

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x70 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 64x24x70

Hộp Nhôm 137x72x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 137x72x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 137x72x150

Hộp Nhôm 85x46x130

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 85x46x130 mm

129,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 85x46x130

Hộp Nhôm 58x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 58x25x85 mm

66,000 đ/Hộp

Hàng còn: 37 Hộp

Hộp Nhôm 58x25x85

Hộp Nhôm 49x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 49x25x85 mm

68,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 49x25x85

Hộp Nhôm 120x72x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x72x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 120x72x150

Hộp Nhôm 120x49x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x49x150 mm

195,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 120x49x150

Hộp Nhôm 122x45x140

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 122x45x140 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 122x45x140

Hộp Nhôm 50x35x80

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 50x35x80 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 50x35x80

Hộp Nhôm 166x80x130

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 166x80x130 mm

279,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 166x80x130

Hộp Nhôm 77x46x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 77x46x150 mm

149,000 đ/Hộp

Hàng còn: 117 Hộp

Hộp Nhôm 77x46x150

Hộp Nhôm 161x71x200

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 161 x Cao 71 x Dài 200

249,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 161x71x200

Hộp Nhôm 66x64x100

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 66 x Cao 64 x Dài 100

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 66x64x100

Hộp Nhôm 61x13x85

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 61 x Cao 13 x Dài 85

64,000 đ/Hộp

Hàng còn: 42 Hộp

Hộp Nhôm 61x13x85

Hộp Nhôm 88x30x130

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 88 x Cao 30 x Dài 130

99,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 88x30x130

Hộp Nhôm 90x59x100

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 90 x Cao 59 x Dài 100

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 90x59x100

Hộp Nhôm 76x27x100-V2

Kích thước (Rộng x Cao x Dài)mm: 76x27x100

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 76x27x100-V2

Hộp Nhôm 76x27x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài)mm: 76x27x100

68,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 76x27x100

Hộp Nhôm 76x35x140

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 76x35x140 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 76x35x140

Hộp Nhôm 50x31x65

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 50x31x65 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 50x31x65
Chat