Hàng Rào Đực (31)

List product List gallery

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21MM

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP chân vàng, Dài 21mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 474 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21MM

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H=11.6mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 3371 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 20mm

2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 900 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 20mm

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x20 SMD

1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x20 SMD

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6MM

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP

950 đ/Cái

Hàng còn: 1999 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6MM

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

120(3x40) chân, 2.54mm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 578 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm ngắn mạch

150 đ/Cái

Hàng còn: 1013 Cái

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Hàng Rào 0.8 Đực Đôi 2x50Pin SMD

Pitch: 0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Hàng Rào 0.8 Đực Đôi 2x50Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Đực Đơn 1x40Pin 7.2mm

1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP, H=7.2mm

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1096 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đơn 1x40Pin 7.2mm

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40Pin

1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H=7.2mm

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 609 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x30Pin SMD

1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 1153 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1401 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 710 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1089 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin

2.54mm, 32(2x16) chân, loại DIP

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 355 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 12mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H=12mm

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 12mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 11.4mm

2.54mm, 40(40x1) chân, loại DIP, H=11.4mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 3374 Cái

Hàng Rào 2.54  Đực Đơn 1x40Pin 11.4mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Tròn

2.54mm, 40(1x40) chân, loại DIP

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 1030 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Tròn

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.54mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 2217 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 3MM

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 653 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 3MM

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 15mm

2.54mm 40(1x40) chân, dài 15mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1085 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 15mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 17mm

2.54mm 40(1x40)chân, dài 17mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1402 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 17mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 21mm

2.54mm 40(1x40)chân, dài 21mm

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 679 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 21mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 23mm

2.54mm 40(1x40)chân, dài 23mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 583 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 23mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 28mm

2.54mm 40(1x40)chân, dài 28MM

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 402 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 28mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 21mm

2.54mm 80(2x40)chân, H=21mm

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 21mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin SMD

2.54mm, 80(2x40) chân màu ngã vàng, SMD

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 468 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 19mm

2.54mm 40(1x40) chân, dài 19mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 918 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 19mm

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Thẳng

3x40pin, 2.54mm, Male 3-Row Headers

4,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Thẳng
Chat