Hàng Rào Đực (32)

List product List gallery

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x8Pin Cao 11.6mm

2.54mm, 16(2x8) chân, loại DIP
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21mm

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP chân vàng, dài 21mm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 429 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, cao: 11.6mm
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1887 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 20mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 20mm
OEM

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 506 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x20 SMD

Khoảng cách chân: 1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD
OEM

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 302 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6mm

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
OEM

1,050 đ/Cái

Hàng còn: 1559 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

120(3x40) chân, 2.54mm
OEM

8,300 đ/Cái

Hàng còn: 345 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x40 SMD

Khoảng cách chân: 1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
OEM

12,800 đ/Cái

Hàng còn: 425 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
OEM

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 506 Cái

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Khoảng cách chân: 2.54mm, 2Pin
OEM

180 đ/Cái

Hàng còn: 11486 Cái

Hàng Rào 0.8mm Đực Đôi 2x50Pin SMD

Pitch: 0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đơn 1x40Pin Cao 7.2mm

Khoảng cách chân: 1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP, H: 7.2mm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 958 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x40Pin

Khoảng cách chân: 1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H: 7.2mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 560 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x30Pin SMD

Khoảng cách chân: 1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD
OEM

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 1065 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 543 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP
OEM

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 379 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
OEM

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 955 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin Cao 11.6mm

2.54mm, 32(2x16) chân, loại DIP
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Cao 12mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H: 12mm
OEM

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 11.4mm

2.54mm, 40(40x1) chân, loại DIP, H: 11.4mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 4993 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Tròn

2.54mm, 40(1x40) chân, loại DIP
OEM

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.54mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP
OEM

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 1931 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 3mm

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 15mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 15mm
OEM

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 345 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 17mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 17mm
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1104 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 21mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 21mm
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 595 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 23mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 23mm
OEM

3,100 đ/Cái

Hàng còn: 481 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 28mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 28mm
OEM

4,600 đ/Cái

Hàng còn: 270 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Cao 21mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 21mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Khoảng cách chân: 2.54mm, 80(2x40) chân mạ vàng, dán SMD
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 72 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 19mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 19mm
OEM

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 852 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Thẳng

3x40pin, khoảng cách chân: 2.54mm
OEM

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký