Hàng Rào Đực (32)

List product List gallery

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x8Pin Cao 11.6mm

2.54mm, 16(2x8) chân, loại DIP

700 đ/Cái

Hàng còn: 193 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x8Pin Cao 11.6mm

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21mm

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP chân vàng, dài 21mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 454 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, cao: 11.6mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 3077 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 20mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 20mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 795 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 20mm

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x20 SMD

Khoảng cách chân: 1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x20 SMD

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6mm

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP

950 đ/Cái

Hàng còn: 1941 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6mm

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

120(3x40) chân, 2.54mm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 388 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x40 SMD

Khoảng cách chân: 1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 556 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Khoảng cách chân: 2.54mm, 2Pin

150 đ/Cái

Hàng còn: 17986 Cái

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Hàng Rào 0.8mm Đực Đôi 2x50Pin SMD

Pitch: 0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Hàng Rào 0.8mm Đực Đôi 2x50Pin SMD

Hàng Rào 1.27mm Đực Đơn 1x40Pin Cao 7.2mm

Khoảng cách chân: 1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP, H: 7.2mm

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1070 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đơn 1x40Pin Cao 7.2mm

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x40Pin

Khoảng cách chân: 1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H: 7.2mm

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 601 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x30Pin SMD

Khoảng cách chân: 1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 1152 Cái

Hàng Rào 1.27mm Đực Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1311 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 649 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1089 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin Cao 11.6mm

2.54mm, 32(2x16) chân, loại DIP

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 245 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin Cao 11.6mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Cao 12mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H: 12mm

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Cao 12mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 11.4mm

2.54mm, 40(40x1) chân, loại DIP, H: 11.4mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 7981 Cái

Hàng Rào 2.54  Đực Đơn 1x40Pin Cao 11.4mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Tròn

2.54mm, 40(1x40) chân, loại DIP

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 882 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Tròn

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.54mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 2171 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 3mm

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 441 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 3mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 15mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 15mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 613 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 15mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 17mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 17mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1303 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 17mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 21mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 21mm

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 677 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 21mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 23mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 23mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 567 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 23mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 28mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 28mm

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 371 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 28mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Cao 21mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 21mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 476 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin Cao 21mm

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Khoảng cách chân: 2.54mm, 80(2x40) chân mạ vàng, dán SMD

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 406 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 19mm

Khoảng cách chân: 2.54mm, cao: 19mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 896 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Cao 19mm

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Thẳng

3x40pin, khoảng cách chân: 2.54mm

4,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Thẳng
Chat