Hàng Rào Cái (55)

List product List gallery

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin

2.54mm, 16(2x8) chân
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 481 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin

2.54mm, 12(2x6) chân
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin

2.54mm, 8(2x4) chân
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin

2.54mm, 4(2x2) chân
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x10Pin

2.54mm, 20(2x10) chân, loại SMD
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 470 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x10Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x5Pin

2.54mm, 10(2x5) chân, loại SMD
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x5Pin

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x30Pin SMD

2.0mm, 60(2x30) chân, loại SMD
OEM

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x20Pin SMD

2.0mm, 40(2x20) chân, loại SMD
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 81 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x20Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x15Pin SMD

2.0mm, 30(2x15) chân, loại SMD
OEM

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x15Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x12Pin SMD

2.0mm, 24(2x12) chân, loại SMD
OEM

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x12Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x10Pin SMD

2.0mm, 20(2x10) chân, loại SMD
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 122 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x10Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x9Pin SMD

2.0mm, 18(2x9) chân, loại SMD
OEM

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x9Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x8Pin SMD

2.0mm, 16(2x8) chân, loại SMD
OEM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 140 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x8Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x7Pin SMD

2.0mm, 14(2x7) chân, loại SMD
OEM

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x7Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x6Pin SMD

2.0mm, 12(2x6) chân, loại SMD
OEM

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x6Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x5Pin SMD

2.0mm, 10(2x5) chân, loại SMD
OEM

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x5Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x4Pin SMD

2.0mm, 8(2x4) chân, loại SMD
OEM

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x4Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x3Pin SMD

2.0mm, 6(2x3) chân, loại SMD
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x3Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin Lỗ Tròn

2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP
OEM

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin Lỗ Tròn

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X30Pin SMD

2.54mm, 60(2x30) chân, SMD
OEM

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 215 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X30Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

2.54mm, 40(2x20) chân, SMD
OEM

6,800 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

2.54mm, 30(2x15) chân, SMD
OEM

6,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

2.54mm, 24(2x12) chân, SMD
OEM

4,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

2.54mm, 20(2x10) chân, SMD
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 288 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

2.54mm, 18(2x9) chân, SMD
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

2.54mm, 16(2x8) chân, SMD
OEM

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 259 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

2.54mm, 14(2x7) chân, SMD
OEM

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

2.54mm, 12(2x6) chân, SMD
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 111 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

2.54mm, 10(2x5) chân, SMD
OEM

1,550 đ/Cái

Hàng còn: 414 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

2.54mm, 8(2x4) chân, SMD
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 226 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

2.54mm, 6(2x3) chân, SMD
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 325 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

2.54mm, 4(2x2) chân, SMD
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

2.54mm 40(1x40) chân, Cao: 24mm, 1U Gold
OEM

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 257 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm
OEM

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm,
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD
OEM

8,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD
OEM

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 681 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm
OEM

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

Hàng Rào 0.8mm Cái Đôi 2x40Pin SMD

Khoảng cách chân: 0.8mm, 80(2x40) chân, loại SMD
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Hàng Rào 0.8mm Cái Đôi 2x40Pin SMD
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký