Phone (28)3896.8699 | 0972924961

GSM Antenna (10)

List product List gallery

WF-10 Ăng Ten GSM 2G 3G 4G LTE

5dBi, GSM 2G 3G 4G LTE Antenna, Male SMA connector, 700-2700 Mhz

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

WF-10 Ăng Ten GSM 2G 3G 4G LTE

Ăng Ten 3G 4G Dài 3M Đầu SMA Đực

Anten Wifi/CDMA/GPRS/GSM/LTE/3G/4G

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

Ăng Ten 3G 4G Dài 3M Đầu SMA Đực

JCG059 Ăng Ten GSM PCB Đầu Ipex Jinchang

Tần số: 824~960, 1710~1990MHz, 2dBi, pcb size: 47x7.6mm, Jinchang

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

JCG059 Ăng Ten GSM PCB Đầu Ipex Jinchang

GSM026 Ăng Ten GSM PCB Đầu Ipex

Tần số: 850/900/1800/1900MHz, 2dBi, GSM/GPRS/3G

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 140 Cái

GSM026 Ăng Ten GSM PCB Đầu Ipex

JCG017 Ăng Ten GSM Dài 3M Đầu SMA Jinchang

Tần số: 824~960/1710~2170 Mhz, 2dBi

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

JCG017 Ăng Ten GSM Dài 3M Đầu SMA Jinchang

Ăng Ten GSM Dài 3M Đầu SMA

Tần số: 824~960/1710~2170 Mhz, 2dBi

31,000 đ/Cái

Hết hàng

Ăng Ten GSM Dài 3M Đầu SMA

F-16 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 52mm

Tần số: 890~960, 1,710~1,990 Mhz, 2.5dBi

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 416 Cái

F-16 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 52mm

F-17 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 60mm

Tần số: 890~960, 1,710~1,990 Mhz, 2.5dBi

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

F-17 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 60mm

F-18 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 65mm

Tần số: 890~960, 1,710~1,990 Mhz, 2.5dBi

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 415 Cái

F-18 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 65mm

F-19 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 110mm

Tần số: 890~960, 1,710~1,990 Mhz, 3.5dBi, size: D=10mm, L:110mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

F-19 Ăng Ten GSM 3G Đầu SMA Đực Dài 110mm
Live support