Phone

(28)3896.8699-0972924961

GPS+GSM Antenna (3)

List product List gallery

JCB062 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

Tần số: 1575.42±1MHz

250,000 đ/Cái

Hết hàng

JCB062 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

JCB010 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz

169,000 đ/Cái

Hết hàng

JCB010 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

HY-1575 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M

Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz

149,000 đ/Cái

Hết hàng

HY-1575 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M
Thegioiic live support