GPS Antenna (5)

List product List gallery

1575R-B Ăng Ten Passive GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

Tần số: 1575.42Mhz, size: 25x25x4mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

1575R-B Ăng Ten Passive GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

1575R-A Ăng Ten Passive GPS 19x19 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

Tần số: 1575.42Mhz, size: 19x19x4mm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

1575R-A Ăng Ten Passive GPS 19x19 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

JCN054 Ăng Ten GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm Jinchang

Tần số: 1575.42Mhz, size: 25x25x4mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

JCN054 Ăng Ten GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm Jinchang

JCA001 GPS Active Ăng Ten Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M

Tần số: 1575.42±1MHz; band width: CF±5MHz, Jinchang

87,000 đ/Cái

Hàng còn: 317 Cái

JCA001 GPS Active Ăng Ten Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M

SGS GPS Active Ăng ten Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M

Tần số: 1575.42±1MHz; band width: CF±5MHz

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 157 Cái

SGS GPS Active Ăng ten Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M
Chat