Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 14MM DC2W-NO
0 đ/Cái
E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 8MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 4MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M12 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E3Z-G81 Cảm Biến Quang
1 AXIS PNP PREWIRED
540,000 đ/Cái
E3Z-G61 Cảm Biến Quang
1 AXIS NPN PREWIRED
552,000 đ/Cái
E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
320,000 đ/Cái

GPS Antenna (5)

List product List gallery

1575R-B Ăng Ten GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

Tần số: 1575.42Mhz, size: 25x25x4mm

59,000 đ/Cái

Còn: 85 Cái

1575R-B Ăng Ten GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

1575R-A Ăng Ten GPS 19x19 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

Tần số: 1575.42Mhz, size: 19x19x4mm

59,000 đ/Cái

Còn: 98 Cái

1575R-A Ăng Ten GPS 19x19 Đầu Ipex Cáp RF 10cm

JCN054 Ăng Ten GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm Jinchang

Tần số: 1575.42Mhz, size: 25x25x4mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

JCN054 Ăng Ten GPS 25x25 Đầu Ipex Cáp RF 10cm Jinchang

JCA001 GPS Active Antenna Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M

Tần số: 1575.42±1MHz; band width: CF±5MHz, Jinchang

87,000 đ/Cái

Còn: 365 Cái

JCA001 GPS Active Antenna Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M

SGS GPS Active Antenna Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M

Tần số: 1575.42±1MHz; band width: CF±5MHz

69,000 đ/Cái

Còn: 236 Cái

SGS GPS Active Antenna Đầu SMA Đực Cáp Dài 3M
Thegioiic live support