Đo Tĩnh Điện (1)

List product List gallery

HAKKO498 Máy Đo Tĩnh Điện

Low (đỏ): R<750KΩ Good (xanh lá): 750KΩ≤R≤10MΩ High (đỏ): R>10MΩ

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

HAKKO498 Máy Đo Tĩnh Điện
Chat