Dip Switch, SMD Dip Switch (53)

List product List gallery
Dip Switch, SMD Dip Switch

Công Tắc 10 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Công Tắc 10 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 8 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc 8 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 6 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc 6 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 5 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

Công Tắc 5 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 4 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

Công Tắc 4 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 3 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc 3 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 2 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc 2 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 1 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm
OEM

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Công Tắc 1 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 12Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 12P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

6,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 12Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 10Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 10P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Công Tắc 10Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 9Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 9P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 9Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 8Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 8P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Công Tắc 8Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 7Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 7P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

4,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 7Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 6Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 6P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Công Tắc 6Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 5Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 5P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc 5Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 4P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 3P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 2P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 10Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 1P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 6Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 6Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 5Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 4Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 3Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 3Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 2Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 2Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 8Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA
OEM

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 8Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 1P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 668 Cái

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 10Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 8Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 866 Cái

Công Tắc 8Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 7Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc 7Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 6Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 379 Cái

Công Tắc 6Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 5Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Công Tắc 5Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 4Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

Công Tắc 4Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 2Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 368 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 2P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 3P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 2846 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 4P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 686 Cái

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 5 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 5P-DSW, Pitch 2.54MM, RED, 50Vdc 100mA
OEM

3,100 đ/Cái

Hàng còn: 1368 Cái

Công Tắc 5 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 6 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 6P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50Vdc 100mA
OEM

3,400 đ/Cái

Hàng còn: 1170 Cái

Công Tắc 6 Bit Gạt Top Dip Switch
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký