Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MY2N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VAC, 3A 30VDC 3A 250VAC, 8 chân
0 đ/Cái
MY2N-GS-DC24 Relay 24VDC
Relay 24VDC, 5A 30VDC 5A 250VAC, 8 chân
87,000 đ/Cái
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
30,000 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái
G6B-4BND-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 5A 24V
552,000 đ/Cái

Dip Switch, SMD Dip Switch (53)

List product List gallery

Công Tắc 10 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 8 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 8 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 6 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 6 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 5 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 4 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 3 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 3 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 2 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 2 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 1 Bit SMD 1.27MM

DC 12V 50mA, pitch: 1.27mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 1 Bit SMD 1.27MM

Công Tắc 12Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 12P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

6,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 12Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 10Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 10P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

5,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 9Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 9P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

5,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 9Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 8Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 8P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

4,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 8Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 7Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 7P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

4,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 7Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 6Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 6P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

3,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 6Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 5Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 5P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 4P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 3P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 2P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 10Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 1P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 6Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 6Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 5Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 4Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 3Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 3Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 2Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 2Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 8Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 8Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 1P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

1,700 đ/Cái

Còn: 1449 Cái

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 10Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 8Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

7,000 đ/Cái

Còn: 902 Cái

Công Tắc 8Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 7Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

6,500 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Công Tắc 7Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 6Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

6,000 đ/Cái

Còn: 379 Cái

Công Tắc 6Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 5Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 4Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Còn: 373 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 2Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

3,900 đ/Cái

Còn: 494 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 2P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

1,900 đ/Cái

Còn: 893 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 3P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

2,600 đ/Cái

Còn: 1081 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 4P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

2,900 đ/Cái

Còn: 1104 Cái

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 5 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 5P-DSW, Pitch 2.54MM, RED, 50Vdc 100mA

3,100 đ/Cái

Còn: 1499 Cái

Công Tắc 5 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 6 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 6P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50Vdc 100mA

3,400 đ/Cái

Còn: 1494 Cái

Công Tắc 6 Bit Gạt Top Dip Switch
Thegioiic live support