Diode Zener (71)

List product List gallery

ZM4742A-GS08 Diode Zener 12V 1W SMD

Ổn áp 12VDC 1W 20mA
Vishay

800 đ/Cái

Hết hàng

ZM4742A-GS08 Diode Zener 12V 1W SMD

BZX84C12 Diode Zener 12V 350mW

DIODE ZENER 12V 350MW SOT23-3
On Semiconductor

500 đ/Cái

Hết hàng

BZX84C12 Diode Zener 12V 350mW

1N4741A Diode Zener 11V 1W

Ổn áp 11VDC 1W 20mA
On Semiconductor

300 đ/Cái

Hàng còn: 278 Cái

1N4741A Diode Zener 11V 1W

1N5378B Diode Zener 100V 5W

DIODE ZENER 100V 5W AXIAL
On Semiconductor

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

1N5378B Diode Zener 100V 5W

MMSZ3V3CW Diode Zener 3.3V 500mW

Zener Diodes 3.3 Volt 500mW 5%
OEM

250 đ/Cái

Hàng còn: 437 Cái

MMSZ3V3CW Diode Zener 3.3V 500mW

BZX84C18 Diode Zener 18V 300mW

DIODE ZENER 18V 300MW SOT23-3
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 315 Cái

BZX84C18 Diode Zener 18V 300mW

1N4755A Diode Zener 43V 1W

Ổn áp 43VDC 1W 20mA
Semtech-ST

990 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

1N4755A Diode Zener 43V 1W

1N5268B Diode Zener 82V 0.5W

Ổn áp 82VDC 0.5W 20mA
Semtech-ST

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 472 Cái

1N5268B Diode Zener 82V 0.5W

1N5231B Diode Zener 5.1V 0.5W

Ổn áp 5.1VDC 0.5W 20mA
Semtech

500 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

1N5231B Diode Zener 5.1V 0.5W

1N5232B Diode Zener 5.6V 0.5W

Ổn áp 5.6VDC 0.5W 20mA
Semtech-ST

500 đ/Cái

Hàng còn: 380 Cái

1N5232B Diode Zener 5.6V 0.5W

1N5248B Diode Zener 18V 0.5W

Ổn áp 18VDC 0.5W 7mA
Semtech-ST

500 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

1N5248B Diode Zener 18V 0.5W

1N5237B Diode Zener 8.2V 0.5W

Ổn áp 8.2VDC 0.5W 20mA
Semtech-ST

500 đ/Cái

Hàng còn: 164 Cái

1N5237B Diode Zener 8.2V 0.5W

BZX84C5V6 Diode Zener 5.6V 300mW

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3
Fairchild Semiconductor

500 đ/Cái

Hàng còn: 2829 Cái

BZX84C5V6 Diode Zener 5.6V 300mW

BZX84C15 Diode Zener 15V 300mW

DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3
National Semiconductor

500 đ/Cái

Hết hàng

BZX84C15 Diode Zener 15V 300mW

ZMM2V4 Diode Zener 2.4V 0.5W SMD

Ổn áp 2.4VDC 0.5W
STMicroelectronics

250 đ/Cái

Hàng còn: 1941 Cái

ZMM2V4 Diode Zener 2.4V 0.5W SMD

ZMM3V0 Diode Zener 3V 500MW SMD

Ổn áp 3VDC 500MW
Semtech-ST

250 đ/Cái

Hàng còn: 2192 Cái

ZMM3V0 Diode Zener 3V 500MW SMD

ZMM3V3 Diode Zener 3.3V 500MW SMD

Ổn áp 3.3VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 1784 Cái

ZMM3V3 Diode Zener 3.3V 500MW SMD

ZMM3V6 Diode Zener 3.6V 500MW SMD

Ổn áp 3.6VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 1464 Cái

ZMM3V6 Diode Zener 3.6V 500MW SMD

ZMM3V9 Diode Zener 3.9V 500MW SMD

Ổn áp 3.9VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 1871 Cái

ZMM3V9 Diode Zener 3.9V 500MW SMD

ZMM4V3 Diode Zener 4.3V 500MW SMD

Ổn áp 4.3VDC 500MW
Semtech-ST

250 đ/Cái

Hàng còn: 691 Cái

ZMM4V3 Diode Zener 4.3V 500MW SMD

ZMM4V7 Diode Zener 4.7V 500MW SMD

Ổn áp 4.7VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 776 Cái

ZMM4V7 Diode Zener 4.7V 500MW SMD

ZMM5V1 Diode Zener 5.1V 500MW SMD

Ổn áp 5.1VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 1292 Cái

ZMM5V1 Diode Zener 5.1V 500MW SMD

ZMM5V6 Diode Zener 5.6V 500MW SMD

Ổn áp 5.6VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 2856 Cái

ZMM5V6 Diode Zener 5.6V 500MW SMD

ZMM6V2 Diode Zener 6.2V 500MW SMD

Ổn áp 6.2VDC 500MW
Semtech-ST

250 đ/Cái

Hàng còn: 2257 Cái

ZMM6V2 Diode Zener 6.2V 500MW SMD

ZMM6V8 Diode Zener 6.8V 500MW SMD

Ổn áp 6.8VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 988 Cái

ZMM6V8 Diode Zener 6.8V 500MW SMD

ZMM7V5 Diode Zener 7.5V 500MW SMD

Ổn áp 7.5VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 2490 Cái

ZMM7V5 Diode Zener 7.5V 500MW SMD

ZMM8V2 Diode Zener 8.2V 500MW SMD

Ổn áp 8.2VDC 500MW
Semtech-ST

250 đ/Cái

Hàng còn: 3201 Cái

 ZMM8V2 Diode Zener 8.2V 500MW SMD

ZMM9V1 Diode Zener 9.1V 500MW SMD

Ổn áp 9.1VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 3604 Cái

ZMM9V1 Diode Zener 9.1V 500MW SMD

ZMM10 Diode Zener 10V 500MW SMD

Ổn áp 10VDC 500MW
Semtech-ST

250 đ/Cái

Hàng còn: 1603 Cái

ZMM10 Diode Zener 10V 500MW SMD

ZMM12 Diode Zener 12V 500MW SMD

Ổn áp 12VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hết hàng

ZMM12 Diode Zener 12V 500MW SMD

ZMM15 Diode Zener 15V 500MW SMD

Ổn áp 15VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 919 Cái

ZMM15 Diode Zener 15V 500MW SMD

ZMM18 Diode Zener 18V 500MW SMD

Ổn áp 18VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 6122 Cái

ZMM18 Diode Zener 18V 500MW SMD

ZMM24 Diode Zener 24V 500MW SMD

Ổn áp 24VDC 500MW
Semtech-ST

190 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

ZMM24 Diode Zener 24V 500MW SMD

BZT52C5V1 Diode Zener 5.1V 500mW

DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123
Diodes Inc

690 đ/Cái

Hàng còn: 2276 Cái

BZT52C5V1 Diode Zener 5.1V 500mW

RLZ15B Diode Zener 13.89-14.62V 500MW SMD

Ổn áp 13.89-14.62VDC 500MW
Semtech

500 đ/Cái

Hàng còn: 1181 Cái

RLZ15B Diode Zener 13.89-14.62V 500MW SMD

RLZ24B Diode Zener 22.61-23.77V 500MW SMD

Ổn áp 22.61-23.77VDC 500MW
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 1114 Cái

RLZ24B Diode Zener 22.61-23.77V 500MW SMD

RLZ30B Diode Zener 27.70-29.13V 500MW SMD

Ổn áp 27.70-29-13VDC 500MW
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 1049 Cái

RLZ30B Diode Zener 27.70-29.13V 500MW SMD

RLZ33B Diode Zener 30.32-31.88V 500MW SMD

Ổn áp 30.32-31.88VDC 500MW
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 952 Cái

RLZ33B Diode Zener 30.32-31.88V 500MW SMD

RLZ36B Diode Zener 32.79-34.49V 500MW SMD

Ổn áp 32.79-34.49VDC 500MW
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 2080 Cái

RLZ36B Diode Zener 32.79-34.49V 500MW SMD

1N4728 Diode Zener 3.3V 500MW

Ổn áp 3.3V 1W
Diodes Inc

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1775 Gói(2pcs)

1N4728 Diode Zener 3.3V 500MW
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký