Diode Schottky (50)

List product List gallery

1.5KE22CA

TVS DIODE 20.9-39.3V 254A 1500W DO201

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 450 Cái

1.5KE22CA

SR340

Schottky Diodes & Rectifiers 3A 40V Schottky

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1107 Cái

SR340

SS28 SMB

DIODE SCHOTTKY 80V 2A DO214AA

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 761 Cái

SS28 SMB

SS28 SMA

DIODE SCHOTTKY 80V 2A DO214AC

550 đ/Cái

Hàng còn: 1869 Cái

SS28 SMA

MBR30100CT

DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V 30A TO220

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

MBR30100CT

SR5100

5A 100V Schottky Rectifier Diode

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

SR5100

SS34 SMB

Schottky Barrier Diodes 40V 3A SMB

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 405 Cái

SS34 SMB

SS54F SMB

5A 40V Schottky Diode

1,500 đ/Cái

Hết hàng

SS54F SMB

SS56 SMB

DO-214AA 5A 60V SMD Schottky Barrier Rectifier

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 2617 Cái

SS56 SMB

SS54F SMA

5A 40V SS54F SMAF Schottky Barrier Rectifier Diode

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 2376 Cái

SS54F SMA

SS54 SMA

Diode Shotky SS54 1N5824 5A 40V

900 đ/Cái

Hàng còn: 870 Cái

SS54 SMA

SS54 SMB

Diode Shotky 5A 40V

1,500 đ/Cái

Hết hàng

SS54 SMB

SR540

Schottky Diodes & Rectifiers 5A 40V Schottky

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 617 Cái

SR540

SB2100

DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO15

1,100 đ/Cái

Hết hàng

SB2100

SS210

DIODE SCHOTTKY 2A 100V SMA

800 đ/Cái

Hàng còn: 893 Cái

SS210

SB5100

DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO201AD

1,900 đ/Cái

Hết hàng

SB5100

SR5200

DIODE SCHOTTKY 5A 200V DO-201AD

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SR5200

S2M SMB

DIODE GEN PURP 1KV 2A DO214AA

800 đ/Cái

Hàng còn: 2737 Cái

S2M SMB

MUR1100E

DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL

2,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 248 Gói(2pcs)

MUR1100E

SS110 SMA

DIODE SCHOTTKY 100V 1A SMA

800 đ/Cái

Hàng còn: 157 Cái

SS110 SMA

MBR30100CT-CN

DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V 30A TO220

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 168 Cái

MBR30100CT-CN

1N5822

DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 713 Cái

1N5822

MBR20100CT

DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO220AB

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 146 Cái

MBR20100CT

MBR10100CT

DIODE SCHOTTKY 100V 5A TO220AB

3,800 đ/Cái

Hết hàng

MBR10100CT

B5819W

DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323

400 đ/Con

Hàng còn: 2900 Con

B5819W

SS24-SMC

DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMC

1,000 đ/Cái

Hết hàng

SS24-SMC

SS24 SMA

DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMA

800 đ/Cái

Hàng còn: 1122 Cái

SS24 SMA

BYT13-1000

FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES, IF=3A, IFRM=100A

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 152 Cái

BYT13-1000

31DF4

MULTICOMP DIODE, ULTRA-FAST, 3A, 400V

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 930 Cái

31DF4

SS510

SMT Schottky Diode, 100V 5A, 2-Pin DO-214AB (SMC)

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 845 Cái

SS510

MBR20200CT

Schottky Diodes & Rectifiers 20A Schottky Rec 200Vrrm 10A 0.89Vf

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

MBR20200CT

SS54 SMC

Size C, Schottky (Diodes & Rectifiers) 5.0 Amp 40 Volt

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 618 Cái

SS54 SMC

SR360

3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1713 Cái

SR360

SS26 SMB

Size B, Schottky Diodes & Rectifiers 2A, 60V, SMB

700 đ/Cái

Hàng còn: 2856 Cái

SS26 SMB

SS34 SMA

Size A, DIODE SCHOTTKY 3A 40V SMA

600 đ/Cái

Hàng còn: 7004 Cái

SS34 SMA

B360B-13-F

DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB

1,900 đ/Cái

Hết hàng

B360B-13-F

1N5819

DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41

490 đ/Cái

Hàng còn: 313 Cái

1N5819

SS36 SMA

Size A, Schottky Diodes & Rectifiers 3.0 Amp 60 Volt, Size A

900 đ/Cái

Hàng còn: 10788 Cái

SS36 SMA

B560C-13-F

DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC

5,700 đ/Cái

Hàng còn: 344 Cái

B560C-13-F

SSC54-E3/57T

DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB

4,900 đ/Cái

Hết hàng

SSC54-E3/57T
Chat