Diode Cầu Chỉnh Lưu 3 Pha (2)

List product List gallery

VS-36MT100 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 35A

3 pha, 1KV, 35A, D63

359,000 đ/Cái

Hết hàng

VS-36MT100 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 35A

VS-26MT160 Cầu Chỉnh Lưu 1.6KV 25A

3 pha, 25A, 1.6KV, QC

349,000 đ/Cái

Hết hàng

VS-26MT160 Cầu Chỉnh Lưu 1.6KV 25A
Chat