Đèn Neon (3)

List product List gallery

Đèn Neon 6x14MM 220V

Đèn báo Neon 6x14mm, điện áp 220VAC, màu đỏ

520 đ/Cái

Hết hàng

Đèn Neon 6x14MM 220V

Đèn Neon 5x13MM 220V

Đèn báo Neon 5x13mm, điện áp 220VAC, màu đỏ

510 đ/Cái

Hàng còn: 960 Cái

Đèn Neon 5x13MM 220V

Đèn Neon 4x10MM 220V

Đèn báo Neon 4*10mm, điện áp 220VAC, màu đỏ

500 đ/Cái

Hết hàng

Đèn Neon 4x10MM 220V
Chat