Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đèn Neon (1)

List product List gallery

Đèn Neon 4x10MM 220V

Đèn báo Neon 4*10mm, điện áp 220VAC, màu đỏ

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Đèn Neon 4x10MM 220V
Live support