Đế Ra Chân, Adapter (7)

List product List gallery

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 40 pins
OEM

18,500 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 30 pins
OEM

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 20 pins
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 12 pins
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 6 pins
OEM

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký