Dây Xích Luồn Cáp (9)

List product List gallery

Xích Luồn Cáp 7x7mm Dài 1m

Kích thước trong 7x7mm, luồn cáp trong máy CNC

68,000 đ/Cái

Hết hàng

Xích Luồn Cáp 7x7mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 25x38mm Dài 1m

Kích thước trong 25x38mm, luồn cáp trong máy CNC

390,000 đ/Sợi

Hết hàng

Xích Luồn Cáp 25x38mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 18x37mm Dài 1m

Kích thước trong 18x37mm, luồn cáp trong máy CNC

350,000 đ/Sợi

Hết hàng

Xích Luồn Cáp 18x37mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 22x77mm Dài 1m

Kích thước trong 22x77mm, luồn cáp trong máy CNC

599,000 đ/Sợi

Hết hàng

Xích Luồn Cáp 22x77mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 15x20mm Dài 1m

Kích thước trong 15x20mm, luồn cáp trong máy CNC

199,000 đ/Sợi

Hàng còn: 18 Sợi

Xích Luồn Cáp 15x20mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 15x130mm Dài 1m

Kích thước trong 15x130mm, luồn cáp trong máy CNC

299,000 đ/Sợi

Hàng còn: 18 Sợi

Xích Luồn Cáp 15x130mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 10x10mm Dài 1m

Kích thước trong 10x10mm, luồn cáp trong máy CNC

73,000 đ/Sợi

Hàng còn: 15 Sợi

Xích Luồn Cáp 10x10mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 10x20mm Dài 1m

Kích thước trong 10x20mm, luồn cáp trong máy CNC

90,000 đ/Sợi

Hàng còn: 15 Sợi

Xích Luồn Cáp 10x20mm Dài 1m

Xích Luồn Cáp 7x15mm Dài 1m

Kích thước trong 7x15mm, luồn cáp trong máy CNC

85,000 đ/Sợi

Hết hàng

Xích Luồn Cáp 7x15mm Dài 1m
Chat