Dây Xích Luồn Cáp (9)

List product List gallery

7x7MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 7x7mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

68,000 đ/Cái

Hết hàng

7x7MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

25x38MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 25x38mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

390,000 đ/Sợi

Hết hàng

25x38MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

18x37MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 18x37mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

350,000 đ/Sợi

Hết hàng

18x37MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

25x77MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 25x77mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

599,000 đ/Sợi

Hết hàng

25x77MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

15x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 15x20mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

199,000 đ/Sợi

Hàng còn: 18 Sợi

15x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

15x30MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 15x130mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

299,000 đ/Sợi

Hàng còn: 18 Sợi

15x30MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

10x10MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 10x10mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

73,000 đ/Sợi

Hàng còn: 17 Sợi

10x10MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

10x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 10x20mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

90,000 đ/Sợi

Hàng còn: 17 Sợi

10x20MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

7x15MM-1M Xích Luồn Cáp CNC

Dài 1M, kích thước trong 7x15mm, dùng làm máng luồn cáp trong máy CNC

85,000 đ/Sợi

Hết hàng

7x15MM-1M Xích Luồn Cáp CNC
Chat