Dây Silicon, Dây Mềm Test (2)

List product List gallery

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt Loại Tốt

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.2mm

10,000 đ/M

Hết hàng

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt Loại Tốt

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.2mm

7,500 đ/M

Hàng còn: 80 M

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt
Chat