Dây Rút (9)

List product List gallery

Dây Rút Nhựa 10x500mm

Rộng: 10mm, dài: 500mm

7,000 đ/Gói(5sợi)

Hàng còn: 56 Gói(5sợi)

Dây Rút Nhựa 10x500mm

Dây Rút Nhựa 8x400mm

Rộng: 8mm, dài: 400mm

6,000 đ/Gói(10sợi)

Hàng còn: 333 Gói(10sợi)

Dây Rút Nhựa 8x400mm

Dây Rút Nhựa 4x150mm

Rộng: 4mm, dài: 150mm

4,500 đ/Gói(50sợi)

Hết hàng

Dây Rút Nhựa 4x150mm

Dây Rút Nhựa 4x300mm

Rộng: 4mm, dài: 300mm

7,700 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 36 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 4x300mm

Dây Rút Nhựa 5x300mm

Rộng: 5mm, dài: 300mm

3,800 đ/Gói(20sợi)

Hàng còn: 85 Gói(20sợi)

Dây Rút Nhựa 5x300mm

Dây Rút Nhựa 5x250mm

Rộng: 5mm, dài: 250mm

3,400 đ/Gói(20sợi)

Hàng còn: 2 Gói(20sợi)

Dây Rút Nhựa 5x250mm

Dây Rút Nhựa 4x200mm

Rộng: 4mm, dài: 200mm

6,000 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 206 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 4x200mm

Dây Rút Nhựa 3x150mm

Rộng: 3mm, dài: 150mm

3,800 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 899 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 3x150mm

Dây Rút Nhựa 3x100mm

Rộng: 3mm, dài: 100mm

4,800 đ/Gói(100sợi)

Hàng còn: 274 Gói(100sợi)

Dây Rút Nhựa 3x100mm
Chat