Dây Rút (9)

List product List gallery

Dây Rút Nhựa 10x500mm

Rộng: 10mm, dài: 500mm
OEM

7,000 đ/Gói(5sợi)

Hàng còn: 46 Gói(5sợi)

Dây Rút Nhựa 10x500mm

Dây Rút Nhựa 8x400mm

Rộng: 8mm, dài: 400mm
OEM

6,000 đ/Gói(10sợi)

Hàng còn: 296 Gói(10sợi)

Dây Rút Nhựa 8x400mm

Dây Rút Nhựa 4x150mm

Rộng: 4mm, dài: 150mm
OEM

4,500 đ/Gói(50sợi)

Hết hàng

Dây Rút Nhựa 4x150mm

Dây Rút Nhựa 4x300mm

Rộng: 4mm, dài: 300mm
OEM

7,700 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 19 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 4x300mm

Dây Rút Nhựa 5x300mm

Rộng: 5mm, dài: 300mm
OEM

3,800 đ/Gói(20sợi)

Hàng còn: 54 Gói(20sợi)

Dây Rút Nhựa 5x300mm

Dây Rút Nhựa 5x250mm

Rộng: 5mm, dài: 250mm
OEM

3,400 đ/Gói(20sợi)

Hết hàng

Dây Rút Nhựa 5x250mm

Dây Rút Nhựa 4x200mm

Rộng: 4mm, dài: 200mm
OEM

6,000 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 151 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 4x200mm

Dây Rút Nhựa 3x150mm

Rộng: 3mm, dài: 150mm
OEM

3,800 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 837 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 3x150mm

Dây Rút Nhựa 3x100mm

Rộng: 3mm, dài: 100mm
OEM

4,800 đ/Gói(100sợi)

Hàng còn: 157 Gói(100sợi)

Dây Rút Nhựa 3x100mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký