Dây Ruột Gà (16)

List product List gallery

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 20mm

Dày: 0.8mm
OEM

6,600 đ/m

Hàng còn: 100 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 16mm

Dày: 0.65mm
OEM

5,000 đ/m

Hàng còn: 195 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 14mm

Dày: 0.65mm
OEM

4,500 đ/m

Hàng còn: 195 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 16mm

Dày: 0.65mm
OEM

5,000 đ/m

Hàng còn: 155 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 14mm

Dày: 0.65mm
OEM

4,500 đ/m

Hàng còn: 134 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 12mm

Dày: 0.6mm
OEM

4,100 đ/m

Hàng còn: 235 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm
OEM

4,000 đ/m

Hàng còn: 309 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm
OEM

3,900 đ/m

Hàng còn: 264 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm
OEM

3,800 đ/m

Hàng còn: 344 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm
OEM

3,800 đ/m

Hàng còn: 924 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm
OEM

3,900 đ/m

Hàng còn: 1088 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm
OEM

4,000 đ/m

Hàng còn: 884 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 12mm

Dày: 0.6mm
OEM

4,100 đ/m

Hàng còn: 220 m

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký