Dây Ruột Gà (16)

List product List gallery
Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 20mm
Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 18mm
Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 16mm
Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 14mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 20mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 18mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 16mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 14mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 12mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm

3,000 đ/m

Hàng còn: 5 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 10mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 8mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm

2,000 đ/m

Hàng còn: 9 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 6mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm

2,000 đ/m

Hàng còn: 1084 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 6mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm

2,500 đ/m

Hàng còn: 1302 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 8mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm

3,000 đ/m

Hàng còn: 1058 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 10mm
Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 12mm
Chat