Dây Ruột Gà (7)

List product List gallery

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Trong 8mm Ngoài 10mm

Đường kính trong: 8mm, Đường kính ngoài: 10mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 90 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Trong 8mm Ngoài 10mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Trong 6mm Ngoài 8mm

Đường kính trong: 6mm, Đường kính ngoài: 8mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 117 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Trong 6mm Ngoài 8mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Trong 4mm Ngoài 6mm

Đường kính trong: 4mm, Đường kính ngoài: 6mm

3,600 đ/m

Hàng còn: 240 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Trong 4mm Ngoài 6mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 4mm Ngoài 6mm

Đường kính trong: 4mm, Đường kính ngoài: 6mm

3,600 đ/m

Hàng còn: 532 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 4mm Ngoài 6mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 6mm Ngoài 8mm

Đường kính trong: 6mm, Đường kính ngoài: 8mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 757 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 6mm Ngoài 8mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 8mm Ngoài 10mm

Đường kính trong: 8mm, Đường kính ngoài: 10mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 600 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 8mm Ngoài 10mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 5mm Ngoài 7mm

Đường kính trong: 5mm, Đường kính ngoài: 7mm

3,800 đ/m

Hết hàng

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Trong 5mm Ngoài 7mm
Chat