Dây Loa (2)

List product List gallery

Dây Loa 500-1.8 Chất Lượng Cao

2x250 lõi đồng nguyên chất 99.99%, tiết diện S=1.8mm2, vỏ PVC trong suốt

14,000 đ/m

Hàng còn: 42 m

Dây Loa 500-1.8 Chất Lượng Cao

Dây Loa 500-1.2 Loại Thường

2x250 lõi đồng nguyên chất 99%, tiết diện S=1.2mm2, vỏ PVC trong suốt

8,900 đ/m

Hàng còn: 80 m

Dây Loa 500-1.2 Loại Thường
Chat