Dây Cắm Test Board (19)

List product List gallery

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG
OEM

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1657 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG
OEM

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1814 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG
OEM

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1012 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG
OEM

900 đ/Sợi

Hàng còn: 807 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG
OEM

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1505 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG
OEM

900 đ/Sợi

Hàng còn: 2108 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Male-Female, pitch 2.54mm
OEM

6,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 260 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

Dài: 265m, 8 màu, cỡ dây 30AWG lõi 0.25mm
OEM

79,000 đ/Cuộn

Hết hàng

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

Dây Cắm Testboard 30AWG Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm
OEM

69,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 4 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Dài 300m

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Female-Female, pitch 2.54mm
OEM

3,000 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 132 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 20cm

Female-Female, pitch 2.54mm
OEM

3,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 414 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 20cm

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 30cm

Female-Female, pitch 2.54mm
OEM

6,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 524 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 30cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 15cm

Male-Male, pitch 2.54mm
OEM

3,000 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 420 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 15cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 20cm

Male-Male, pitch 2.54mm
OEM

3,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 389 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 20cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 30cm

Male-Male, pitch 2.54mm
OEM

6,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 552 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 30cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 15cm

Male-Female, pitch 2.54mm
OEM

3,000 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 224 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 15cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 20cm

Male-Female, pitch 2.54mm
OEM

3,500 đ/Bẹ(10sợi)

Hàng còn: 208 Bẹ(10sợi)

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 20cm

Bó Dây Cắm Testboard 65 Sợi Đực-Đực

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG
OEM

18,000 đ/Bó

Hàng còn: 105

Bó Dây Cắm Testboard 65 Sợi Đực-Đực

Bộ Cắm Breadboard 140 Món

Nhiều màu và kích thước khác nhau
OEM

29,000 đ/Bộ

Hàng còn: 39 Bộ

Bộ Cắm Breadboard 140 Món
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký