Dây Cắm Test Board (19)

List product List gallery

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 2083 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 2083 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1611 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 864 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 943 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 600 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Male-Female, pitch 2.54mm

650 đ/Sợi

Hàng còn: 3591 Sợi

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

265m dây tín hiệu 8 màu 30AWG lõi 0.25mm

83,000 đ/Cuộn (265M)

Hàng còn: 27 Cuộn (265M)

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

Dây Cắm Testboard 30AWG Dài 300m

300m 30AWG lõi 0.25mm dùng để nối hoặc cắm testboard

75,000 đ/Cuộn(300m)

Hàng còn: 23 Cuộn(300m)

Dây Cắm Testboard 30AWG Dài 300m

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Female-Female, pitch 2.54mm

300 đ/Sợi

Hàng còn: 4926 Sợi

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 20cm

Female-Female, pitch 2.54mm

350 đ/Sợi

Hàng còn: 5467 Sợi

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 20cm

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 30cm

Female-Female, pitch 2.54mm

650 đ/Sợi

Hàng còn: 3078 Sợi

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 30cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 15cm

Male-Male, pitch 2.54mm

300 đ/Sợi

Hàng còn: 4954 Sợi

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 15cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 20cm

Male-Male, pitch 2.54mm

350 đ/Sợi

Hàng còn: 3725 Sợi

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 20cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 30cm

Male-Male, pitch 2.54mm

650 đ/Sợi

Hàng còn: 6652 Sợi

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 30cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 15cm

Male-Female, pitch 2.54mm

300 đ/Sợi

Hàng còn: 5607 Sợi

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 15cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 20cm

Male-Female, pitch 2.54mm

350 đ/Sợi

Hàng còn: 4930 Sợi

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 20cm

Bó Dây Cắm Testboard 65 Sợi Đực-Đực

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

18,000 đ/Bó

Hàng còn: 18

Bó Dây Cắm Testboard 65 Sợi Đực-Đực

Bộ Cắm Breadboard 140 Món

Nhiều màu và kích thước khác nhau

29,000 đ/Bộ

Hàng còn: 49 Bộ

Bộ Cắm Breadboard 140 Món
Chat