Dây Cắm Test Board (19)

List product List gallery

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1795 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 30cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1854 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 30cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 1332 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 1152 Sợi

Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 2440 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm

Dây nối tín hiệu cỡ 1007 24AWG

900 đ/Sợi

Hàng còn: 2500 Sợi

Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Male-Female, pitch 2.54mm

650 đ/Sợi

Hàng còn: 2635 Sợi

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 30cm

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

Dài: 265m, 8 màu, cỡ dây 30AWG lõi 0.25mm

83,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 19 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG 8 Màu Dài 265m

Dây Cắm Testboard 30AWG Dài 300m

Dài: 300m, cỡ dây: 30AWG, lõi: 0.25mm

75,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 17 Cuộn

Dây Cắm Testboard 30AWG Dài 300m

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Female-Female, pitch 2.54mm

300 đ/Sợi

Hàng còn: 2982 Sợi

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 15cm

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 20cm

Female-Female, pitch 2.54mm

350 đ/Sợi

Hàng còn: 6180 Sợi

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 20cm

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 30cm

Female-Female, pitch 2.54mm

650 đ/Sợi

Hàng còn: 2123 Sợi

Dây Bẹ Cái-Cái Dài 30cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 15cm

Male-Male, pitch 2.54mm

300 đ/Sợi

Hàng còn: 2182 Sợi

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 15cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 20cm

Male-Male, pitch 2.54mm

350 đ/Sợi

Hàng còn: 3860 Sợi

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 20cm

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 30cm

Male-Male, pitch 2.54mm

650 đ/Sợi

Hàng còn: 5442 Sợi

Dây Bẹ Đực-Đực Dài 30cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 15cm

Male-Female, pitch 2.54mm

300 đ/Sợi

Hàng còn: 3821 Sợi

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 15cm

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 20cm

Male-Female, pitch 2.54mm

350 đ/Sợi

Hàng còn: 3898 Sợi

Dây Bẹ Đực-Cái Dài 20cm

Bó Dây Cắm Testboard 65 Sợi Đực-Đực

Dây nối tín hiệu loại 1007 24AWG

18,000 đ/Bó

Hết hàng

Bó Dây Cắm Testboard 65 Sợi Đực-Đực

Bộ Cắm Breadboard 140 Món

Nhiều màu và kích thước khác nhau

29,000 đ/Bộ

Hàng còn: 39 Bộ

Bộ Cắm Breadboard 140 Món
Chat