Dây Cảm Biến, Dây Tín Hiệu (18)

List product List gallery

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.5

Đường kính ngoài 6.5mm, tiết diện 0.5mm2, nhựa PVC

7,900 đ/M

Hàng còn: 212 M

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.5

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.5

Đường kính ngoài 5.6mm, tiết diện 0.5mm2, nhựa PVC

5,200 đ/M

Hàng còn: 161 M

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.5

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.5

Đường kính ngoài 6.1mm, tiết diện 0.5mm2, nhựa PVC

6,500 đ/M

Hàng còn: 219 M

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.5

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.5

Dây đồng nhiều lõi, tiết diện lõi đồng D=0.5mm2, 300V, vỏ PVC

3,900 đ/M

Hàng còn: 13 M

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.5

Cáp 2 Dây Nhôm Có Lưới Nhôm 2547-28AWG-2C

Đường kính ngoài 2.8mm, lõi dây 7x0.12mm, 300V, PVC

3,600 đ/M

Hàng còn: 212 M

Cáp 2 Dây Nhôm Có Lưới Nhôm 2547-28AWG-2C

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-22AWG-4C

Đường kính ngoài 5.1mm, lõi 4x0.3mm2, PVC, 300V

5,600 đ/M

Hàng còn: 139 M

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-22AWG-4C

Cáp 6 Dây Nhôm UL2464-24AWG-6C

Đường kính ngoài 5.2mm, lõi nhôm 6x0.2mm2, PVC, 300V

5,900 đ/M

Hàng còn: 61 M

Cáp 6 Dây Nhôm UL2464-24AWG-6C

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-24AWG-4C

Đường kính ngoài 4.5mm, lõi 4x0.2mm2, PVC, 300V

4,800 đ/M

Hàng còn: 251 M

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-24AWG-4C

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-26AWG-4C

Đường kính ngoài 4.5mm, lõi 4x0.12mm2, PVC, 300V

3,900 đ/M

Hàng còn: 505 M

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-26AWG-4C

Cáp 2 Dây Nhôm UL2464-24AWG-2C

Đường kính ngoài 3.5mm, lõi 2x0.2mm2, PVC, 300V

3,100 đ/M

Hàng còn: 668 M

Cáp 2 Dây Nhôm UL2464-24AWG-2C

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.3

Dây đồng nhiều lõi, tiết diện lõi đồng D=0.3mm2, 300V, vỏ PVC

2,800 đ/M

Hàng còn: 332 M

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.3

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.2

Đường kính ngoài 3.9mm, tiết diện 0.2mm2, nhựa PVC

5,200 đ/M

Hàng còn: 395 M

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.2

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.2

Đường kính ngoài 3.7mm, tiết diện 0.2mm2, nhựa PVC

3,300 đ/M

Hàng còn: 51 M

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.2

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.0mm, 300V, -30~105℃

800 đ/m

Hết hàng

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.2

Đường kính ngoài 4.2mm, tiết diện 0.2mm2, nhựa PVC

5,900 đ/M

Hàng còn: 175 M

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.2

Cáp Tín Hiệu 2 Dây Đồng 28AWGx2C

Đường kính ngoài 3.0mm, lõi dây 7x0.12mm, 300V, PVC

3,500 đ/m

Hàng còn: 63 m

Cáp Tín Hiệu 2 Dây Đồng 28AWGx2C

1007-24AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 11x0.16mm, Dout 1.43mm, 300V, -30~105℃

1,200 đ/m

Hàng còn: 3915 m

1007-24AWG Dây Điện Tín Hiệu

1007-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.3mm, 300V, 300V, -30~105℃

1,000 đ/M

Hàng còn: 4759 M

1007-26AWG Dây Điện Tín Hiệu
Chat