Đầu Nối Khí Có Ren Thẳng (5)

List product List gallery

PC6-01 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 9.7mm Lỗ 4mm

Mực in: 3mm, ID: 4mm, nối ống PTFE 6mm, ren ngoài: 9.7mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

PC6-01 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 9.7mm Lỗ 4mm

PC4-01 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 9.7mm Lỗ 2mm

Mực in: 1.75mm, ID: 2mm, nối ống PTFE 6mm, ren ngoài: 9.7mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

PC4-01 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 9.7mm Lỗ 2mm

PC4-M6 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 6mm Lỗ 2mm

Mực in: 1.75mm, ID: 2mm, nối ống PTFE 4mm, ren ngoài: 6mm

8,000 đ/Cái

Hết hàng

PC4-M6 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 6mm Lỗ 2mm

PC4-M5 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 5mm Lỗ 2mm

Mực in: 1.75mm, ID: 2mm, nối ống PTFE 4mm, ren ngoài: 5mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

PC4-M5 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 5mm Lỗ 2mm

PC4-01 Đầu Nối Khí Nén E3D V6 Inox 304

Mực in: 1.75/3.0mm, ID: 4mm, OD: 10mm

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 196 Cái

PC4-01 Đầu Nối Khí Nén E3D V6 Inox 304
Chat