Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Kẹp Cá Sấu, Đầu Móc (13)

List product List gallery

P2005 Kẹp Cá Sấu 50mm

Kẹp cá sấu 50mm, 10A

17,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

P2005 Kẹp Cá Sấu 50mm

HT02 Đầu Móc

Dùng để móc kiểm tra mạch, có nhiều màu

7,000 đ/Đầu

Hết hàng

HT02 Đầu Móc

92CM100A Kẹp Cá Sấu

Kẹp cá sấu 92CM, 100A, có màu đen, đỏ

8,900 đ/Cái

Còn: 500 Cái

92CM100A Kẹp Cá Sấu

Đầu Cosse Test DCC 4mm

Đầu Cosse Test 4mm 3KV 100A

8,000 đ/Cái

Hết hàng

 Đầu Cosse Test DCC 4mm

Kẹp Cá Sấu 2.8CM

Kẹp cá sấu inox dài 2.8CM, tổng chiều dài 39MM

1,400 đ/Cặp(Đen-Đỏ)

Còn: 216 Cặp(Đen-Đỏ)

Kẹp Cá Sấu 2.8CM

Kẹp Cá Sấu 3.5CM

Kẹp cá sấu inox dài 3.5CM, tổng chiều dài 46MM.

3,000 đ/Cặp (Đen-Đỏ)

Còn: 5322 Cặp (Đen-Đỏ)

Kẹp Cá Sấu 3.5CM

Kẹp Cá Sấu 4.5CM

Kẹp cá sấu inox dài 4.5CM, tổng chiều dài 55MM

2,800 đ/Cặp(Đen-Đỏ)

Còn: 448 Cặp(Đen-Đỏ)

Kẹp Cá Sấu 4.5CM

5MM-D4-30A Kẹp Cá Sấu

Miệng mở 5.5MM, D=4MM, 30A

14,000 đ/Cái

Còn: 218 Cái

5MM-D4-30A Kẹp Cá Sấu

10MM-D4-30A Kẹp Cá Sấu

Miệng mở 10MM, D=4MM, 30A

29,000 đ/Cái

Còn: 879 Cái

10MM-D4-30A Kẹp Cá Sấu

20MM-D4-50A Kẹp Cá Sấu

Miệng mở 20MM, D=4MM, 50A

35,000 đ/Cái

Còn: 158 Cái

20MM-D4-50A Kẹp Cá Sấu

Kẹp Cá Sấu 5A Dài 5cm

5A, có màu đen, đỏ

2,000 đ/Cái

Còn: 742 Cái

Kẹp Cá Sấu 5A Dài 5cm

15CM50A Kẹp Cá Sấu

Kẹp cá sấu 15CM, 50A, có màu đen, đỏ

13,500 đ/Cái

Hết hàng

15CM50A Kẹp Cá Sấu

HT01 Đầu Móc Kiểm Tra Điện 5A

5A 250V

3,500 đ/Cái

Còn: 118 Cái

HT01 Đầu Móc Kiểm Tra Điện 5A
Thegioiic live support