Đầu Dò Nhiệt (6)

List product List gallery

PT100 Cảm Biến Nhiệt Độ Type A

Chiều dài: 1.5m, nhiệt độ: -50~200°C

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

PT100 Cảm Biến Nhiệt Độ Type A

PT100 Cảm Biến Nhiệt Độ Type B

Chiều dài: 1.5m, nhiệt độ: -50~200°C

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

PT100 Cảm Biến Nhiệt Độ Type B

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K

Dài: 1m, Giá trị B25 / 85, Nhiệt độ làm việc: -50°C ~ + 125°C

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K

MF52-103 Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 1M

-20~125°C, 5%

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 165 Sợi

MF52-103 Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 1M

PT100 Cảm Biến Nhiệt Độ -200~500℃

Dài 1m, 2 lõi

26,000 đ/Sợi

Hàng còn: 56 Sợi

PT100 Cảm Biến Nhiệt Độ -200~500℃

DS18B20 Dây Cảm Biến Nhiệt Độ 1M

Dải đo nhiệt -55 ~ +125°C, chống nước, dây dài 1m

35,000 đ/Sợi

Hàng còn: 116 Sợi

DS18B20 Dây Cảm Biến Nhiệt Độ 1M
Chat