Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Công Tắc Từ Magnetic, Reed (1)

List product List gallery

MKA14103 Công Tắc Từ 2x14mm Thường Hở

Size: 2x14mm, thường hở, 1A

2,900 đ/Cái

Hết hàng

MKA14103 Công Tắc Từ 2x14mm Thường Hở
Live support