Công Tắc Trượt Slide (13)

List product List gallery

SK-22D07 Công Tắc Trượt 6Pin ON-ON

1A, 2P2T
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1950 Cái

SK-22D07 Công Tắc Trượt 6Pin ON-ON

SS-12D00 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 8.5x3.5x10mm, cần: 3mm
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

SS-12D00 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

SS12D10 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 12.7x6.6x6.4mm, cần gạt 5mm
OEM

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 434 Cái

SS12D10 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

MSK-38 Công Tắc Trượt 3Pin ON-ON Chỉnh Ngang

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 9.2x3.5x3.5mm, cần gạt 5mm
OEM

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 958 Cái

MSK-38 Công Tắc Trượt 3Pin ON-ON Chỉnh Ngang

SS-12D11 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

125VDC 2A, size (LxWxH): 13x6.6x6.4mm, cần gạt 5mm
OEM

3,400 đ/Cái

Hàng còn: 1558 Cái

SS-12D11 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

SS-23D32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-NONE-OFF

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 23.3x7.4x7.2mm, cần gạt 8mm
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 549 Cái

SS-23D32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-NONE-OFF

SS-22F32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-OFF

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 23.3x7.4x7.2mm, cần gạt 5mm
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 488 Cái

SS-22F32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-OFF

SK-23D07 Công Tắc Trượt 8Pin ON-ON-ON Chỉnh Ngang

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 12.6x6.8x7.4mm, cần 5mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

SK-23D07 Công Tắc Trượt 8Pin ON-ON-ON Chỉnh Ngang

SS-12F44G5 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 21.1x5.5x6mm, cần: 5mm
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 780 Cái

SS-12F44G5 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

MSK-12C02 Công Tắc Trượt 7Pin ON-OFF SMD Chỉnh Ngang

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 6.8x2.7x1.5mm, cần: 5mm
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 1593 Cái

MSK-12C02 Công Tắc Trượt 7Pin ON-OFF SMD Chỉnh Ngang

MSS-22D18 Công Tắc Trượt 6Pin ON-ON

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 9.1x3.5x3.5mm, cần 5mm
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 6412 Cái

MSS-22D18 Công Tắc Trượt 6Pin ON-ON

SS-12F23 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

125VDC 2A, size (LxWxH): 13x5.5x5.5mm, cần gạt 5mm
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 317 Cái

SS-12F23 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

SS-12D07VG4 Công Tắc Trượt 5Pin ON-ON

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 8.7x4.5x5.5mm, cần: 4mm
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 3577 Cái

SS-12D07VG4 Công Tắc Trượt 5Pin ON-ON
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký