Công Tắc Rocker (21)

List product List gallery

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF 6Pin Đỏ 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 163 Cái

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF 6Pin Đỏ 16A

KCD1-104B Công Tắc ON-OFF 4Pin Chân Cong 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 21x15x25 mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 239 Cái

KCD1-104B Công Tắc ON-OFF 4Pin Chân Cong 16A

KCD3-2W Công Tắc Đôi ON-OFF 6Pin 6A LED Đỏ

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 25x30.5x31.5 mm

7,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD3-2W Công Tắc Đôi ON-OFF 6Pin 6A LED Đỏ

KCD3-3W Công Tắc Ba ON-OFF 9Pin 16A LED Đỏ

16A/12A/250VAC, size (LxWxH): 40.6x34x22 mm

13,500 đ/Cái

Hết hàng

KCD3-3W Công Tắc Ba ON-OFF 9Pin 16A LED Đỏ

KCD1-311 Công Tắc ON-OFF 3Pin 6A

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 22.5x17x13.5 mm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-311 Công Tắc ON-OFF 3Pin 6A

KCD1-6P Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 10A

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 21x15x15 mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-6P Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 10A

KCD11-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 3A

6A/250VAC, size (LxWxH): 15x10.5x11.8 mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD11-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 3A

KCD1-224 Công Tắc ON-OFF 4Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 23x23x16 mm

3,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-224 Công Tắc ON-OFF 4Pin 6A

KCD1-105 Công Tắc ON-OFF 2Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 23x23x16 mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

KCD1-105 Công Tắc ON-OFF 2Pin 6A

KCD5-201 Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 24x21x14 mm

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

KCD5-201 Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Dương

16A/12VAC, size D=23mm, H=24.5mm

6,200 đ/Cái

Hết hàng

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Dương

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Lá

16A/12VAC, size D=23mm, H=24.5mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 102 Cái

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Lá

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF 6Pin Xanh Lá 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 119 Cái

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF 6Pin Xanh Lá 16A

KCD3-1W Công Tắc ON-OFF 3Pin 15A

15A/20A 250V/125VAC, size (LxWxH): 30.2x13.6x21.4 mm

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 1110 Cái

KCD3-1W Công Tắc ON-OFF 3Pin 15A

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Đỏ

16A/12VAC, size D=23mm, H=24.5mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 250 Cái

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Đỏ

SDDJF-4P-ALPS Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

Công tắc 2 chế độ ON-OFF 4 chân cong, 250V/16A

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 56 Cái

SDDJF-4P-ALPS Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

KCD4-4P Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

7,200 đ/Cái

Hàng còn: 472 Cái

KCD4-4P Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

KCD4 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 20A

250V/20A, size (LxWxH): 33.5x25x16.5 mm, 6 chân xoắn

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

KCD4 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 20A

KCD4-202N Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A LED Hiển Thị

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 189 Cái

KCD4-202N Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A LED Hiển Thị

KCD1-101 Công Tắc ON-OFF 2Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 21x22x15 mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 4735 Cái

KCD1-101 Công Tắc ON-OFF 2Pin 6A

KCD1-11 Công Tắc ON-OFF-ON 2Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 15x10.5x16.7 mm

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 891 Cái

KCD1-11 Công Tắc ON-OFF-ON 2Pin 6A
Chat