Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Công Tắc Rocker (20)

List product List gallery

KCD1-104B Công Tắc ON-OFF 4Pin Chân Cong 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 21x15x25 mm

9,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-104B Công Tắc ON-OFF 4Pin Chân Cong 16A

KCD3-2W Công Tắc Đôi ON-OFF 6Pin 6A LED Đỏ

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 25x30.5x31.5 mm

7,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD3-2W Công Tắc Đôi ON-OFF 6Pin 6A LED Đỏ

KCD3-3W Công Tắc Ba ON-OFF 9Pin 16A LED Đỏ

16A/12A/250VAC, size (LxWxH): 40.6x34x22 mm

13,500 đ/Cái

Hết hàng

KCD3-3W Công Tắc Ba ON-OFF 9Pin 16A LED Đỏ

KCD1-311 Công Tắc ON-OFF 3Pin 6A

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 22.5x17x13.5 mm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-311 Công Tắc ON-OFF 3Pin 6A

KCD1-6P Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 10A

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 21x15x15 mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-6P Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 10A

KCD11-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 3A

6A/250VAC, size (LxWxH): 15x10.5x11.8 mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD11-3P Công Tắc ON-OFF 3Pin 3A

KCD1-224 Công Tắc ON-OFF 4Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 23x23x16 mm

3,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-224 Công Tắc ON-OFF 4Pin 6A

KCD1-105 Công Tắc ON-OFF 2Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 23x23x16 mm

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KCD1-105 Công Tắc ON-OFF 2Pin 6A

KCD5-201 Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 24x21x14 mm

6,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD5-201 Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

SPST-3P-BL Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Dương

16A/12VAC, size D=23mm, H=24.5mm

6,200 đ/Cái

Còn: 45 Cái

SPST-3P-BL Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Dương

SPST-3P-GR Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Lá

16A/12VAC, size D=23mm, H=24.5mm

6,200 đ/Cái

Còn: 173 Cái

SPST-3P-GR Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Xanh Lá

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF 6Pin 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

6,600 đ/Cái

Hết hàng

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF 6Pin 16A

KCD3-1W Công Tắc ON-OFF 3Pin 15A

15A/20A 250V/125VAC, size (LxWxH): 30.2x13.6x21.4 mm

3,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD3-1W Công Tắc ON-OFF 3Pin 15A

SPST-3P-R Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Đỏ

16A/12VAC, size D=23mm, H=24.5mm

6,200 đ/Cái

Còn: 386 Cái

SPST-3P-R Công Tắc ON-OFF 3Pin 16A LED Đỏ

SDDJF-4P-ALPS Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

Công tắc 2 chế độ ON-OFF 4 chân cong, 250V/16A

26,000 đ/Cái

Còn: 62 Cái

SDDJF-4P-ALPS Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A

KCD4-4P Công Tắc ON-OFF 6Pin 16A

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

7,200 đ/Cái

Còn: 75 Cái

KCD4-4P Công Tắc ON-OFF 6Pin 16A

KCD4-20305 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 20A

250V/20A, size (LxWxH): 33.5x25x16.5 mm, chân xoắn

14,000 đ/Cái

Còn: 189 Cái

KCD4-20305 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 20A

KCD4-202N Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A LED Hiển Thị

16A/250VAC, size (LxWxH): 32x25x18.5 mm

7,900 đ/Cái

Hết hàng

KCD4-202N Công Tắc ON-OFF 4Pin 16A LED Hiển Thị

KCD1-101 Công Tắc ON-OFF-ON 4Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 21x22x15 mm

2,400 đ/Cái

Còn: 5830 Cái

KCD1-101 Công Tắc ON-OFF-ON 4Pin 6A

KCD1-11 Công Tắc ON-OFF-ON 4Pin 6A

6A/250VAC, size (LxWxH): 15x10.5x16.7 mm

1,900 đ/Cái

Còn: 128 Cái

KCD1-11 Công Tắc ON-OFF-ON 4Pin 6A
Thegioiic live support