Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Công Tắc Gạt Toggle (11)

List product List gallery

MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin

ON-ON, 2A 250VAC

5,500 đ/Cái

Còn: 160 Cái

MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin

MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin

ON-ON, 2A 250VAC

8,000 đ/Cái

Còn: 68 Cái

MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin

E-TEN1122 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

ON-OFF-ON, 15A 250VAC

14,000 đ/Cái

Còn: 170 Cái

E-TEN1122 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

E-TEN1221 Công Tắc ON-OFF 4Pin

ON-OFF, 15A 250VAC

10,000 đ/Cái

Còn: 175 Cái

E-TEN1221 Công Tắc ON-OFF 4Pin

E-TEN-1322 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin

ON-OFF-ON, 15A 250VAC

15,900 đ/Cái

Còn: 194 Cái

E-TEN-1322 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin

E-TEN-1021 Công Tắc ON-OFF 2Pin

ON-OFF, 15A 250VAC

10,000 đ/Cái

Còn: 190 Cái

E-TEN-1021 Công Tắc ON-OFF 2Pin

MTS-112 Công Tắc ON-(ON) 3Pin

(ON)-ON, 6A-125VAC, 3A-250VAC

7,500 đ/Cái

Hết hàng

MTS-112 Công Tắc ON-(ON) 3Pin

MTS-123 Công Tắc (ON)-OFF-(ON) 3Pin

(ON)-OFF-(ON), 3A 250V 6A 125V

7,500 đ/Cái

Hết hàng

MTS-123 Công Tắc (ON)-OFF-(ON) 3Pin

MTS-103 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

ON-OFF-ON, 3A 250V 6A 125V

7,500 đ/Cái

Còn: 193 Cái

MTS-103 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

MTS-102 Công Tắc ON-ON 3Pin

ON-ON, 6A-125VAC, 3A-250VAC

3,900 đ/Cái

Còn: 19 Cái

MTS-102 Công Tắc ON-ON 3Pin

MTS-102-C3 Công Tắc ON-ON 3Pin Cong

ON-ON, 2A 250VDC

6,000 đ/Cái

Còn: 473 Cái

MTS-102-C3 Công Tắc ON-ON 3Pin Cong
Thegioiic live support