Cổng HDMI (7)

List product List gallery

Cổng HDMI Type A Đực 19P Hàn Dây

19 chân hàn dây

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Cổng HDMI Type A Đực 19P Hàn Dây

Cổng HDMI Cái 19Pin DIP 90 Độ

500VAC, 19 chân

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái 19Pin DIP 90 Độ

Cổng Micro HDMI Cái TypeD 19Pin

TypeD 19Pin

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng Micro HDMI Cái TypeD 19Pin

Cổng HDMI Đực Type C 19P Hàn Dây

19 chân hàn dây

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 218 Cái

Cổng HDMI Đực Type C 19P Hàn Dây

Cổng HDMI Cái TypeC 19Pin SMD

30V 1A, 19 chân

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái TypeC 19Pin SMD

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin 180 Độ

30V 1A, 19 chân

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin 180 Độ

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin Vuông Góc

30V 1A, 19 chân

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 297 Cái

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin Vuông Góc
Live support