Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cổng HDMI (6)

List product List gallery

Cổng HDMI Cái 19Pin DIP 90 Độ

500VAC/phút, 19 chân

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái 19Pin DIP 90 Độ

Cổng Micro HDMI Cái TypeD 19PIn

TypeD 19PIn

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng Micro HDMI Cái TypeD 19PIn

Cổng HDMI Đực 19P Hàn Dây

Male connector, Ni Plating

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Đực 19P Hàn Dây

Cổng HDMI Cái TypeC 19Pin SMD

30V 1A, 19 chân

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái TypeC 19Pin SMD

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD 180 Độ

30V 1A, 19 chân

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD 180 Độ

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD

30V 1A, 19 chân

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 308 Cái

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD
Thegioiic live support