Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cổng DB, D-Sub (55)

List product List gallery

Vỏ DB15 Nhựa

Dùng cho cổng DB15

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ DB15 Nhựa

Vỏ Nhựa DB37

Dùng cho cổng DB37

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ Nhựa DB37

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

P/N: M-DB37-W, 37Pin D-Sub

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

P/N: FM-DB37-W, 37Pin D-Sub

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Vỏ DB44 Nhựa

Dùng cho cổng DB44

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ DB44 Nhựa

Cổng DB37 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB37-PCB, 37Pin đầu đực hàn PCB

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB37 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Vỏ DB26 Nhựa

Dùng cho cổng DB26

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ DB26 Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

3,500 đ/Cái

Còn: 498 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

3,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Còn: 172 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Còn: 283 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Còn: 119 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Còn: 207 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

P/N: FM-DB26-W, 26Pin D-Sub

7,000 đ/Cái

Còn: 172 Cái

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

P/N: M-DB26-W, 26Pin D-Sub

7,000 đ/Cái

Còn: 62 Cái

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Còn: 238 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Còn: 238 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-M-3R

3,800 đ/Cái

Còn: 5984 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB44-TOP-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB44-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Còn: 24 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-FM-3R

3,800 đ/Cái

Còn: 2677 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Còn: 71 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Còn: 81 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: FM-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: M-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

Vỏ DB9 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

15,000 đ/Cái

Còn: 231 Cái

Vỏ DB9 Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Dùng để chuyển đổi chân DB15, 15Pin

25,000 đ/Cái

Còn: 90 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

16,000 đ/Cái

Còn: 64 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Còn: 14 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Còn: 18 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB15-W, 15Pin D-Sub

6,000 đ/Cái

Còn: 2267 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB15-W, 15Pin D-Sub

6,000 đ/Cái

Còn: 1270 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB25-W, 25Pin D-Sub

5,700 đ/Cái

Còn: 149 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB25-W, 25Pin D-Sub

5,700 đ/Cái

Còn: 134 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa
Thegioiic live support