Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
0 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái
G6B-4BND-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 5A 24V
552,000 đ/Cái
EE-SY672 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái
EE-SY671 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái

Cổng DB, D-Sub (48)

List product List gallery

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Còn: 182 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Còn: 283 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Còn: 121 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Còn: 207 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB26-W, 26Pin D-Sub

9,000 đ/Cái

Còn: 172 Cái

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB26-W, 26Pin D-Sub

9,000 đ/Cái

Còn: 62 Cái

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Còn: 238 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Còn: 243 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-M-3R

3,800 đ/Cái

Còn: 5986 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB44-TOP-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB44-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Còn: 24 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-FM-3R

3,800 đ/Cái

Còn: 2677 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: FM-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: M-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

Vỏ DB9 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

15,000 đ/Cái

Còn: 251 Cái

Vỏ DB9 Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Dùng để chuyển đổi chân DB15, 15Pin

25,000 đ/Cái

Còn: 90 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

16,000 đ/Cái

Còn: 66 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Còn: 14 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Còn: 21 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB15-W, 15Pin D-Sub

6,000 đ/Cái

Còn: 2283 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB15-W, 15Pin D-Sub

6,000 đ/Cái

Còn: 1279 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB25-W, 25Pin D-Sub

5,900 đ/Cái

Còn: 164 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB25-W, 25Pin D-Sub

5,900 đ/Cái

Còn: 134 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB44 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB44-W, 44Pin D-Sub

37,000 đ/Cái

Còn: 801 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB44 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB44-W, 44Pin D-Sub

37,000 đ/Cái

Còn: 445 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB25-PCB, 25Pin đầu cái hàn PCB

4,900 đ/Cái

Còn: 147 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB9-TOP-PCB, 9Pin

3,800 đ/Cái

Còn: 35 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB37 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB37-PCB, 37Pin đầu cái hàn PCB

8,400 đ/Cái

Còn: 67 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Vỏ DB25 DB44 Nhựa

Dùng cho cổng DB25 và DB44

1,900 đ/Cái

Còn: 845 Cái

Vỏ DB25 DB44 Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

P/N: M-DB25-W, 25Pin D-Sub

3,200 đ/Cái

Còn: 1255 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ
Thegioiic live support