Cổng DB, D-Sub (61)

List product List gallery

Vỏ DB15 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB15 D-Sub

27,000 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ DB15 Nhôm

Cổng DB15 Đầu Cái 16Pins Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

16Pin có domino nối dây bên trong, 3+9F

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 16Pins Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Mạch Ra Chân Cổng DB9 Cái

Dây: 12-24AWG, màu xanh lá

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Ra Chân Cổng DB9 Cái

Mạch Ra Chân Cổng DB9 Đực

Dây: 12-24AWG, màu xanh lá

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Ra Chân Cổng DB9 Đực

Cổng DB15 Đầu Đực 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-M-2R

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 108 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-M-2R

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 130 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Vỏ DB15 Nhựa

Dùng cho cổng DB15

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 413 Cái

Vỏ DB15 Nhựa

Vỏ Nhựa DB37

Dùng cho cổng DB37

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

Vỏ Nhựa DB37

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

P/N: M-DB37-W, 37Pin D-Sub

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

P/N: FM-DB37-W, 37Pin D-Sub

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Vỏ DB44 Nhựa

Dùng cho cổng DB44

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Vỏ DB44 Nhựa

Cổng DB37 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB37-PCB, 37Pin đầu đực hàn PCB

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB37 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Vỏ DB26 Nhựa

Dùng cho cổng DB26

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 146 Cái

Vỏ DB26 Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 483 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 487 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 104 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 278 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 113 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 178 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

P/N: FM-DB26-W, 26Pin D-Sub

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

P/N: M-DB26-W, 26Pin D-Sub

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 186 Cái

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 128 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-M-3R

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 5857 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB44-TOP-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB44-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-FM-3R

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 2637 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

10Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 156 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: FM-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: M-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

Vỏ DB9 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 206 Cái

Vỏ DB9 Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Dùng để chuyển đổi chân DB15, 15Pin

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 108 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái
Live support