Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Chuyển Đổi AC-DC Hàn PCB (7)

List product List gallery

HLK-PM12 Nguồn Hi-Link 12V 3W

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 3W

78,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

HLK-PM12 Nguồn Hi-Link 12V 3W

HLK-PM03 Nguồn Hi-Link 3.3VDC 3W

Vào: 220VAC, Ra: 3.3VDC 3W

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

HLK-PM03 Nguồn Hi-Link 3.3VDC 3W

HLK-PM01 Nguồn Hi-Link

Vào: 100~265VAC, Ra: 5VDC 0.6A, Công suất: 3W

63,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

HLK-PM01 Nguồn Hi-Link

LRB5-220S12

Vào: 85~265VAC, Ra: 12VDC 410mA

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

LRB5-220S12

LRB10-220S24A

Vào: 85~265VAC, Ra: 24VDC 420mA

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LRB10-220S24A

LRB10-220S12A

Vào: 85~265VAC, Ra: 12VDC 830mA

105,000 đ/Cái

Hết hàng

LRB10-220S12A

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W

10W, Vào: 85~265VAC, Ra: 5VDC 2A

110,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W
Live support