Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Chuyển Đổi AC-DC Hàn PCB (7)

List product List gallery

HLK-PM12 Nguồn Hi-Link 12V 3W

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 3W

78,000 đ/Cái

Hết hàng

HLK-PM12 Nguồn Hi-Link 12V 3W

HLK-PM03 Nguồn Hi-Link 3.3VDC 3W

Vào: 220VAC, Ra: 3.3VDC 3W

65,000 đ/Cái

Hết hàng

HLK-PM03 Nguồn Hi-Link 3.3VDC 3W

HLK-PM01 Nguồn Hi-Link

Vào: 100~265VAC, Ra: 5VDC 0.6A, Công suất: 3W

63,000 đ/Cái

Hết hàng

HLK-PM01 Nguồn Hi-Link

LRB5-220S12

Vào: 85~265VAC, Ra: 12VDC 410mA

99,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

LRB5-220S12

LRB10-220S24A

Vào: 85~265VAC, Ra: 24VDC 420mA

105,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

LRB10-220S24A

LRB10-220S12A

Vào: 85~265VAC, Ra: 12VDC 830mA

105,000 đ/Cái

Hết hàng

LRB10-220S12A

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W

10W, Vào: 85~265VAC, Ra: 5VDC 2A

110,000 đ/Cái

Hết hàng

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W
Thegioiic live support