Chuyển Đổi AC-DC Hàn PCB (10)

List product List gallery

HLK-5M05 Chuyển Đổi AC-DC 220-5V 5W Hi-Link

Nguồn: 100~240VAC, áp ra: 5VDC, Công suất: 5W

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

HLK-5M05 Chuyển Đổi AC-DC 220-5V 5W Hi-Link

HLK-PM24 Chuyển Đổi AC-DC 220-24V 3W Hi-Link

Điện áp cấp: 220VAC, áp ra: 24VDC 3W

84,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

HLK-PM24 Chuyển Đổi AC-DC 220-24V 3W Hi-Link

HLK-5M12 Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 5W Hi-Link

Nguồn: 100~265VAC, áp ra: 12VDC, Công suất: 5W

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

HLK-5M12 Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 5W Hi-Link

HLK-PM12 Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 3W Hi-Link

Nguồn cấp: 100~240VAC, áp ra: 12VDC 3W

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

HLK-PM12 Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 3W Hi-Link

HLK-PM03 Chuyển Đổi AC-DC 220-3.3V 3W Hi-Link

Điện áp cấp: 220VAC, áp ra: 3.3VDC 3W

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

HLK-PM03 Chuyển Đổi AC-DC 220-3.3V 3W Hi-Link

HLK-PM01 Chuyển Đổi AC-DC 220-5V 3W Hi-Link

Nguồn cấp: 100~265VAC, áp ra: 5VDC 0.6A, Công suất: 3W

63,000 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

HLK-PM01 Chuyển Đổi AC-DC 220-5V 3W Hi-Link

LRB5-220S12 Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 410mA

Nguồn cấp: 85~265VAC, áp ra: 12VDC 410mA

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

LRB5-220S12 Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 410mA

LRB10-220S24A Chuyển Đổi AC-DC 220-24V 420mA

Nguồn cấp: 85~265VAC, áp ra: 24VDC 420mA

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 73 Cái

LRB10-220S24A Chuyển Đổi AC-DC 220-24V 420mA

LRB10-220S12A Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 830mA

Nguồn cấp: 85~265VAC, áp ra: 12VDC 830mA

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

LRB10-220S12A Chuyển Đổi AC-DC 220-12V 830mA

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W

10W, Vào: 85~265VAC, Ra: 5VDC 2A

130,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W
Chat