Cây Keo Silicon (6)

List product List gallery

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

D=7mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

1,500 đ/Cây

Hết hàng

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

D=7mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

2,500 đ/Cây

Hàng còn: 386 Cây

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

D=11mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

2,900 đ/Cây

Hàng còn: 493 Cây

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

D=11mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

3,900 đ/Cây

Hàng còn: 153 Cây

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

D=5mm, dài 300mm, màu trong suốt

1,400 đ/Cây

Hàng còn: 88 Cây

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm

D=10mm, Dài 300mm màu trong suốt

1,900 đ/Cây

Hàng còn: 50 Cây

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm
Chat