Cây Keo Silicon (6)

List product List gallery

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

D=7mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C
OEM

1,500 đ/Cây

Hết hàng

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

D=7mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C
OEM

2,500 đ/Cây

Hàng còn: 293 Cây

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

D=11mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C
OEM

2,900 đ/Cây

Hàng còn: 384 Cây

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

D=11mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C
OEM

3,900 đ/Cây

Hàng còn: 117 Cây

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

D=5mm, dài 300mm, màu trong suốt
OEM

1,400 đ/Cây

Hàng còn: 22 Cây

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm

D=10mm, Dài 300mm màu trong suốt
OEM

1,900 đ/Cây

Hàng còn: 114 Cây

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký