Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cảm Biến Màu (4)

List product List gallery

GY-33 TCS34725 Cảm Biến Màu Sắc

Chuẩn giao tiếp I2C, UART; Điện áp làm việc 3-5V; Phạm vi màu RGB

167,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-33 TCS34725 Cảm Biến Màu Sắc

TCS3200D Cảm Biến Màu V2

Nguồn: 3-5VDC, size: 23x30 mm

177,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

TCS3200D Cảm Biến Màu V2

TCS3200D Cảm Biến Màu V1

Nguồn: 3-5VDC, IC TCS3200

78,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

TCS3200D Cảm Biến Màu V1

TCS3200D-TR

Cảm biến màu, IC COLOR SENSOR LIGHT-FREQ 8SOIC

50,000 đ/Cái

Còn: 41 Cái

TCS3200D-TR
Thegioiic live support