Cảm Biến Lực Load Cell (11)

List product List gallery

50KG Load Cell Sensor

Cảm biến cân nặng 50KG, size: 34x34 mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

50KG Load Cell Sensor

20KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 20KG, ADC 24bit HX711, 12.7x12.7x80 mm

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

20KG Load Cell Sensor 24bit HX711

10KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 10KG, ADC 24bit HX711, 12.7x12.7x80 mm

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

10KG Load Cell Sensor 24bit HX711

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

5KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 5KG, ADC 24bit HX711, kích thước: 12.7x12.7x80 mm

33,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

5KG Load Cell Sensor 24bit HX711

2KG Load Cell Sensor ADC 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 2KG, ADC 24bit HX711, 12.7x12.7x80 mm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

2KG Load Cell Sensor ADC 24bit HX711

1KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 1KG, ADC 24bit HX711, 12.7x12.7x80 mm

33,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

1KG Load Cell Sensor 24bit HX711

BF350 Cảm Biến Lực

Trở kháng: 349.8 ± 0.1 ohm, độ nhạy: 2.0-2.20

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

BF350 Cảm Biến Lực

FSR406 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 0-10kg, size: 45x38mm

389,000 đ/Cái

Hết hàng

FSR406 Cảm Biến Lực

RFP602-2KG Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 2KG, size: D=10 x L=49mm

104,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

RFP602-2KG Cảm Biến Lực

FSR402 Cảm Biến Lực

Thang đo: 0g-10kg, vùng cảm ứng: 1.27cm, tổng chiều dài: 6cm

126,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

FSR402 Cảm Biến Lực
Chat