Cảm Biến Áp Suất (2)

List product List gallery

BME280 Mạch Cảm Biến Áp Suất

Nguồn: 3.3VDC, 300~1100 hPa, giao tiếp: I2C, SPI

105,000 đ/Cái

Hết hàng

BME280 Mạch Cảm Biến Áp Suất

GY-68 BMP180 Cảm Biến Áp Suất

Nguồn: 1.8V~3.6VDC, dải đo: 300~1100hPa, giao tiếp: I2C

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

GY-68 BMP180 Cảm Biến Áp Suất
Chat