Bút Thử Điện (3)

List product List gallery

WHDZ VD02 Bút Thử Điện

Thiết bị dò điện áp không tiếp xúc, mức điện áp để kiểm tra 90V~1000VAC

38,000 đ/Cái

Hết hàng

WHDZ VD02 Bút Thử Điện

TA11B Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

Điện áp: 12-1000VAC

196,000 đ/Cái

Hết hàng

TA11B Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

BTD-V1 Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

Điện áp 90V~1000VAC

38,000 đ/Cây

Hàng còn: 47 Cây

BTD-V1 Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc
Chat