Bus Transceivers (1)

List product List gallery

CH376S

SOP-28, nguồn 3.3-5VDC, USB 2.0

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

CH376S
Chat