Bộ Nạp 51, AVR, FPGA, J-Link, ARM, PIC, TI (35)

List product List gallery

Mạch Nạp Bootloader ATMEGA328P ATMEGA168P ATMEGA8

Tương thích với Arduino UNO R3, MEGA2560
OEM

220,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Nạp JLINK OB V8 MicroUSB

Hỗ trợ giao tiếp JTAG, SWD + SWO (SW), 128 KB flash
OEM

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Mạch Chuyển Đổi ISP 10 Chân Ra 6 Chân

For AVRISP MKII USBASP STK500
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Nạp USBASP USBISP 51 AVR

Mạch nạp các dòng AVR 51
OEM

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

EZP2010 Mạch Nạp ROM

Hỗ trợ 25 FLASH, 24 EEPROM, 25 EEPROM, 93 EEPROM...
OEM

226,000 đ/Cái

Hết hàng

JLink J-OB V2 Mạch Nạp ARM

Nguồn: 5/3.3VDC, for ARM Cortex-M
OEM

117,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Mạch Nạp CSR USB SPI

Điện áp: 3.3VDC, hỗ trợ full series CSR debugging tools(BlueFlash, PSTOOL, BlueTest3, BlueLab)
OEM

370,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

IDC2 Đế Nạp Pickit

Đế nạp hỗ trợ hầu hết các dòng PIC: PICkit2, Pickit3, BurnE...
OEM

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

ST-LINK V2 MiniUSB Mạch Nạp

Bộ nạp chip STM8, STM32
OEM

152,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

JLink OB 072 Mạch Nạp

Hỗ trợ nạp core ARM, tích hợp USB to UART
OEM

149,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Nạp Nu-Link For M0-M4

Điện áp: 3.3-5VDC, mạch nạp cho kit Nuvoton M0-M4
OEM

349,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

PICKIT-2 Mạch Nạp

Mạch nạp Pic và DsPic, hỗ trợ Debug với MPLap (Pickit2 Full)
OEM

259,000 đ/Bộ

Hàng còn: 15 Bộ

Mạch Nạp Đa Năng Burn-E

Hỗ trợ nạp: AT89S, AVR và EEPROM, Window XP, Vista 7 8, Phuongduytech
OEM

197,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

USB-SPI-TOOLS Mạch Nạp

CSR Bluetooth burner USB to SPI downloader production tools chip Bluetooth module
OEM

380,000 đ/Bộ

Hết hàng

CH341A Mạch Nạp EEPROM SPI USB

Nạp cho các IC nhớ 24 EEPROM và 25 SPI flash, giao tiếp cổng USB
OEM

179,000 đ/Bộ

Hàng còn: 29 Bộ

J-Link V9 Mạch Nạp

Mạch nạp J-link V9 hỗ trợ các dòng Vi Điều Khiển ARM, Điện áp: 5VDC

529,000 đ/Bộ

Hết hàng

DSP Emulator XDS100V2 Mạch Nạp

Hỗ trợ nạp TI DSP / ARM core CCS4 CCS5 CCS6, XP/WIN7/8/10

499,000 đ/Bộ

Hết hàng

TL866CS MiniPro Mạch Nạp ROM

Hỗ trợ nạp nhiều loại IC và ii điều khiển
OEM

1,295,000 đ/Bộ

Hết hàng

CC Debugger Mạch Nạp

Nạp chương trình và debug các dòng MCU SoC CCxxxx: CC1110, CC1111,...

239,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

SP200SE Mạch Nạp

Hỗ trợ chip 8051 (89C51, 52, 89S51, 52...), nạp qua đường ISP với các chip 89S, AVR
OEM

164,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

K150 Mạch Nạp PIC

Mạch nạp hỗ trợ hầu hết PIC MCU
OEM

137,000 đ/Bộ

Hàng còn: 5 Bộ

Saleae16-V2 Logic Analyzer ARM FPGA

USB saleae16 100M logic analyzer, phân tích ARM FPGA
OEM

1,489,000 đ/Bộ

Hàng còn: 1 Bộ

Saleae16-V1 Logic Analyzer

Logic16, USB saleae16 100M
OEM

1,450,000 đ/Bộ

Hết hàng

PICKIT-3 Microchip Mạch Nạp

Chính hãng Microchip, PICkit 3 In-Circuit Debugger

849,000 đ/Bộ

Hết hàng

Mini ST-LINK V2 Mạch Nạp

Bộ nạp chip STM32, STM8

82,000 đ/Bộ

Hàng còn: 24 Bộ

Mạch Nạp 51 AVR USBasp USB ISP

Giao tiếp ISP, hỗ trợ AVR và họ 89S, chạy trên WIN XP, 7, 8, 10
OEM

63,000 đ/Bộ

Hàng còn: 7 Bộ

Mạch Nạp 8951 AVR Giao Tiếp USB

USBisp hỗ trợ dòng chip AVR Và 89xx
OEM

55,000 đ/Bộ

Hết hàng

ST-LINK V2 Mạch Nạp

Hỗ trợ đầy đủ các STM32, STM8 nạp và gỡ lỗi

259,000 đ/Bộ

Hàng còn: 9 Bộ

Altera USB Blaster Mạch Nạp FPGA

Hỗ trợ nạp các IC FPGA

97,000 đ/Bộ

Hàng còn: 6 Bộ

PICKIT-3 Mạch Nạp PIC Giao Tiếp USB

Hỗ trợ Microchip PIC MCU, giao tiếp cổng USB

350,000 đ/Bộ

Hàng còn: 11 Bộ

Xilinx Platform Cable USB Mạch Nạp JTAG

Hỗ trợ 5V(TTL), 3.3V(LVCMOS), 2.5V, 1.8V và 1.5V; Hỗ trợ nạp FPGA JTAG
OEM

639,000 đ/Bộ

Hàng còn: 3 Bộ

J-link Adapter Cổng Chuyển Đổi Kết Nối

Dùng để kết nối J-link với các board để nạp chương trình

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

ULINK2 Mạch Nạp

Mạch nạp cho ARM Keil Ulink2, nạp cho các IC
OEM

389,000 đ/Bộ

Hàng còn: 10 Bộ

Mạch Nạp J-Link V8 JTAG Segger

Hỗ trợ lập trình Flash và Debug cho các dòng ARM7,9

269,000 đ/Bộ

Hết hàng

Platform Cable USB II Mạch Nạp

Made in USA, hỗ trợ nạp IC FPGA lập trình PROM/CPLD

6,190,000 đ/Bộ

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký