Biến Áp Thường (27)

List product List gallery

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 36VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 5W
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 36VAC

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 24VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 5W
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 24VAC

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 15VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 5W
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 15VAC

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 12VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 5W
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 12VAC

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 9VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 5W
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 5W Vào 220VAC Ra 9VAC

Máy Biến Áp 150mA (3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC)

Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 150mA, Áp ra 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC
OEM

23,000 đ/Cái

Hết hàng

Máy Biến Áp 150mA (3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC)

Máy Biến Áp 1A (3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC)

Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 1A, Áp ra 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC
OEM

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Máy Biến Áp 1A (3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC)

Máy Biến Áp 200mA (3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC)

Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 200mA, Áp ra 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Máy Biến Áp 200mA (3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC)

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 36VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 30W
OEM

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 36VAC

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 24VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 30W
OEM

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 24VAC

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 18VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 18VAC, Công suất 30W
OEM

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 18VAC

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 15VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 30W
OEM

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 15VAC

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 12VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 30W
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 12VAC

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 9VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 30W
OEM

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Biến Áp 30W Vào 220VAC Ra 9VAC

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 36VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 20W
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 36VAC

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 24VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 20W
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 24VAC

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Input 110~220VAC, Output 8000VAC
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 15VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 20W
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 15VAC

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 12VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 20W
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 12VAC

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 9VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 20W
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 20W Vào 220VAC Ra 9VAC

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 36VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 10W
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 36VAC

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 24VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 10W
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 24VAC

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 18VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 18VAC, Công suất 10W
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 18VAC

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 15VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 10W
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 15VAC

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 9VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 10W
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 9VAC

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 12VAC

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 10W
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp 10W Vào 220VAC Ra 12VAC

Máy Biến Áp 3A (6V 9V 12V 15V 18V 24VAC)

Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 3A, Áp ra 6V 9V 12V 15V 18V 24VAC
OEM

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Máy Biến Áp 3A (6V 9V 12V 15V 18V 24VAC)
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký