Phone

(28)3896.8699-0972924961

Biến Áp Cao Thế (17)

List product List gallery

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Input 110~220VAC, Output 10000VAC

755,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Input 110~220VAC, Output 8000VAC

725,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Input 110~220VAC, Output 7500VAC

720,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Input 110~220VAC, Output 7000VAC

715,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Input 110~220VAC, Output 6500VAC

710,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Input 110~220VAC, Output 6000VAC

705,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Input 110~220VAC, Output 5600VAC

700,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Input 110~220VAC, Output 5000VAC

695,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Input 110~220VAC, Output 4200VAC

689,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Input 110~220VAC, Output 4000VAC

685,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Input 110~220VAC, Output 3600VAC

679,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Input 110~220VAC, Output 3500VAC

675,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Input 110~220VAC, Output 3000VAC

669,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Input 110~220VAC, Output 1600VAC

655,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Input 110~220VAC, Output 1500VAC

649,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV

Input 110~220VAC, Output 1000VAC

639,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV

Biến áp cao thế (high tension transformer)

Output: 3,000 - 10,000 VAC

0 đ/Cái

Hết hàng

Biến áp cao thế (high tension transformer)
Thegioiic live support