Biến Áp Cao Thế (16)

List product List gallery

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 10000VAC
OEM

755,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 8000VAC
OEM

725,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 7500VAC
OEM

720,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 7000VAC
OEM

715,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 6500VAC
OEM

710,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 6000VAC
OEM

705,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 5600VAC
OEM

700,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 5000VAC
OEM

695,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 4200VAC
OEM

689,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 4000VAC
OEM

685,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 3600VAC
OEM

679,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 3500VAC
OEM

675,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 3000VAC
OEM

669,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 1600VAC
OEM

655,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 1500VAC
OEM

649,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 1000VAC
OEM

639,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký