Bánh Xe Dẫn Hướng, Vòng Xoay (4)

List product List gallery

Bánh Xe D-Type Đường Kính 22mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 16mm, đường kính ngoài: 22mm

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Xe D-Type Đường Kính 22mm Trục 5mm

Bánh Xe D-Type Đường Kính 15mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 10mm, đường kính ngoài: 15mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Bánh Xe D-Type Đường Kính 15mm Trục 5mm

Bánh Xe V-Type Đường Kính 24mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 16mm, đường kính ngoài: 24mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Bánh Xe V-Type Đường Kính 24mm Trục 5mm

Bánh Xe D-Type Đường Kính 24mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 16mm, đường kính ngoài: 24mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Bánh Xe D-Type Đường Kính 24mm Trục 5mm
Chat