Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
VNT6656G USB WiFi Module

VNT6656G USB WiFi Module

Module USB WiFi dùng cho board Friendlyarm

Nhà sản xuất:Đang Cập Nhật

Hàng còn: 3 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 199,000
3 190,000

Description:

USB-Wi-Fi Module dùng cho mini2440 S3C2440 ARM9 boards hoặc development board

Type: VNT6656G

Speed: 54M

Để biết thêm cách cài driver xem link: http://www.friendlyarm.net/forum/topic/12

Download driver

Phản hồi(0)

2DVYwr  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support