Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái
Phản hồi mới
STM32F4-Discovery Cortex-M4 Kit

STM32F4-Discovery Cortex-M4 Kit

STM32F4 DISCOVERY (ARM Cortex M4 + DSP Core)

Nhà sản xuất: STMicroelectronics

Hết hàng

Số lượng mua

0 Phản hồi 17622 lượt xem ROHS

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
579,000
10
570,000
20
560,000
50
550,000

ST Microelectonics promote their Cortex-M series at ARM Techcon 2011 and especially the new STM32F4 series the most powerful cortex M4 MCUs.

They also showcase a low cost development board called STM32F4-Discovery that they give away at the exhibition and that can be bought online for 14.90USD from distributors.

STM34F4 Development Board

STM32F4-Discovery Evaluation Board

The evaluation board is based on the STM32F407VGT6 and includes an ST-LINK/V2 embedded debug tool, two ST MEMS, digital accelerometer and digital microphone, one audio DAC with integrated class D speaker driver, LEDs and push buttons and an USB OTG micro-AB connector.

A large number of free ready-to-run application firmware examples are available in the STM32F4-Discovery board firmware package to support quick evaluation and development.

 Key Features of the Development kit:
 • STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM in an LQFP100 package
 • On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
 • Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
 • External application power supply: 3 V and 5 V
 • LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer
 • MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
 • CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
 • Eight LEDs:
  • LD1 (red/green) for USB communication
  • LD2 (red) for 3.3 V power on
  • Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
  • 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
 • Two push buttons (user and reset)
 • USB OTG FS with micro-AB connector
 • Extension header for all LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing

The STM32F40x Standard Peripheral & DSP Library can also be downloaded from the Embedded Software Store.

STM also made available the product brief, application notes, datasheets, technical notes and user manuals on STM32F4-Discovery page.

You can watch Stuart McLaren (Micro-controller Group at STM)  interview at ARM Techcon 2011 below to know more about STM32F4 series, see the STM32F4-Discovery kit and learn how STM does in the MCU market.Read more: http://www.cnx-software.com/2011/10/28/st-micro-15-usd-stm32f4-discovery-cortex-m-development-kit/#ixzz2COtgfBJp

Kit STM32F407 Discovery hiện là loại kit được sử dụng ở rất nhiều trường đại học hiện nay trong giảng dạy vi điều khiển ARM, nếu so sánh về ngoại vi và sức mạnh của STM32 so với các dòng ARM của các hãng khác thì ở cùng 1 tầm giá, ARM của ST vượt trội về cấu hình và ngoại vi hơn rất nhiều.

 • Vi điều khiến chính: STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM in an LQFP100 package.
 • Tích hợp sẵn mạch nạp và Debug ST-LINKA/2 with selection mode switch to use the kit as a standalone
 • ST-LINKA/2 (with SWD connector for programming and debugging).
 • Nguồn cấp từ cổng Mini USB qua các IC nguồn chuyến thành 3v3 để cấp cho MCU.
 • Có sẵn các chân nguồn: 3 V and 5 V.
 • Có sẵn cảm biến gia tốc: LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis
 • Có sẵn bộ xử lý ảm thanh: MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone.
 • Có sẵn bộ: CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver.
 • Có sẵn 8 Led.
 • Có Led thông báo trạng thái nguồn
 • Có nút nhấn và nút Reset tích hợp.
 • Có cồng Micro USB OTG DSP Application.


STM32F4 mother board, RS232 , LCD touch, CAN, Network
1.099.000 đ /Cái
OV9655 Camera Board, 1.3 Megapixel
300.000 đ /Cái
USB 2.0 typeA - MiniUSB
10.000 đ /Sợi
Còn: 68 Sợi
USB-MicroUSB 2.0
14.000 đ /Sợi
Còn: 248 Sợi
Phản hồi(0)

FVzhFa  

Hãy Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support