Phản hồi mới
Sản phẩm đã xem
Chính hãng
SSD1963QL9

SSD1963QL9

1215KB Embedded display SRAM, LCD display controller

Thương hiệu:Solomon Systech

Hàng còn: 19 Cái

Số lượng mua:

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 89,000
10 88,000
20 87,000

1215KB Embedded Display SRAM LCD Display Controller

SSD1963 is a display controller of 1215K byte frame buffer to support up to 864 x 480 x 24bit graphics content. It also equips parallel MCU interfaces in different bus width to receive graphics data and command from MCU. Its display interface supports common RAM-less LCD driver of color depth up to 24 bit-per-pixel.

Features
  • Display feature

- Built-in 1215K bytes frame buffer. Support up to 864 x 480 at 24bpp display

- Support TFT 18/24-bit generic RGB interface panel

- Support 8-bit serial RGB interface

- Hardware rotation of 0, 90, 180, 270 degree

- Hardware display mirroring

- Hardware windowing

- Programmable brightness, contrast and saturation control

- Dynamic Backlight Control (DBC) via PWM signal

  • MCU connectivity

- 8/9/16/18/24-bit MCU interface

- Tearing effect signal

  • I/O Connectivity

- 4 GPIO pins

  • Built-in clock generator
  • Deep sleep mode for power saving
  • Core supply power (VDDPLL and VDDD): 1.2V±0.1V
  • I/O supply power (VDDIO): 1.65V to 3.6V
  • LCD interface supply power (VDDLCD): 1.65V to 3.6V

Download datasheet

Phản hồi(0)

XpJNVG  

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Chat