Phone

(28)3896.8699-0972924961

Phản hồi mới
SLA7032M

SLA7032M

Stepper motor driver/controller

Nhà sản xuất: Allegro MicroSystems

Hết hàng

Số lượng mua

0 Phản hồi 2604 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
80,000
5
75,000
20
70,000

Parameter Symbol
Ratings
Unit
SLA7031M SLA7032M SLA7033M
Motor Supply Voltage VCC 46 V
Control Supply Voltage VS 46 V
FET Drain-Source Voltage VDSS 100 V
Input Voltage
VIN –0.3 to +7
V
VSYNC –0.3 to +7
Reference Voltage VREF –0.3 to +7 V
Sense Voltage VRS –5 to +7 V
Output Current IO 1 1.5 3 A
Power Dissipation
PD1 4.5(Without Heatsink) W
PD2 35(Tc=25°C) W
Channel Temperature Tch +150 °C
Operating Ambient Temperature Ta –20 to+85 °C
Storage Temperature Tstg –40 to +150 °C

Phản hồi(0)

2MH7cz  

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support