Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
SIM305/SIM345 GSM GPRS Module

SIM305/SIM345 GSM GPRS Module

SIM305/SIM345 GSM GPRS Module

Nhà sản xuất:Simcom

Hết hàng

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 400,000
5 390,000
10 380,000
Phản hồi(0)

mxnXZ9  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support