Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
Si2301DS

Si2301DS

P-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET

Nhà sản xuất:Vishay

Hàng còn: 7134 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 600
20 580
50 550
100 520

PRODUCT SUMMARY

VDS (V)

rDS(on) (_)

ID (A)

20-20

0.130 @ VGS = -

4.5 V

-2.3

0.190 @ VGS = -

2.5 V

-1.9

Download datasheet

Phản hồi(0)

2KjYOZ  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support